1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Mesajul de felicitare adresat de către preşedintele raionului cu prilejul Zilei Funcţionarilor Publici

                                                               Mult stimaţi colegi,
          Vă felicit cordial cu ziua profesională a funcţionarului public! Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. De profesionismul, experienţa, aspiraţia şi efortul Dvs. depinde dezvoltarea şi bunăstarea statului nostru. De aceea, sunt convins, funcţionarii publici îşi vor depune în continuare zelul întru realizarea celui mai important obiectiv - fortificarea statului Republica Moldova şi activitatea competentă în interesul cetăţenilor. Vă doresc ca această sărbătoare să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici. 

functionar1s

Sper, ca Ziua profesională va reprezenta un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, armonia şi colaborarea să domine în activitatea DVS, iar spiritul de autoperfecţionare să se contopească perfect cu sensul existenţei fiecărui funcţionar. Cu aceste gînduri, transmit tuturor funcţionarilor publici ai raionului Soroca cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi şi Vă doresc sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară.
Cu respect,                                                                     Victor SĂU
                                                                    Președinte al Raionului Soroca