1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cei mai buni antreprenori ai anului 2012

Cei mai buni antreprenori ai anului, din toate sferele economice al raionului Soroca, au fost premiaţi.
Eveniment multașteptat, care s-a des­făşurat la 28 mai, la care conducerea ra­ionului Soroca a decernat în mod solemn diplome, premii şi flori învingătorilor con ursului „Cel mai bun antreprenor al anu­lui 2012”.DSC_0602
La cele 9 nominaţii au fost premiaţi 37 soroceni care activează în diferite sfere ale' economiei: sfera producere, alimentație, agricultură, construcţii, comerţ etc.
În luarea sa de cuvînt, preşedintele ra­ionului Soroca Victor Său a menţionat:
- Condiţiile în care activaţi Dumnea­voastră zi de zi sunt tot mai complicate. Criza economică mondială a afectat şi ra­ionul nostru, pe fiecare în parte. Numai da­torită efortului depus de Dumneavoastră zi de zi întreprinderile pe care le gestionaţi astăzi activează, lo­curile de muncă sînt păstrate, bunurile fabricate sau realizate, serviciile prestate,: fac defalcările la bugetele de diferite nivele acestea sunt grijile care vă împovărează zi de zi. Am toată încrederea că toţi împreună vom depune efortul necesar pentru depăşi aceste momente deloc simple.DSC_0682
Victor Său a mai menţionat că cifra de afaceri în sfera comerţului în anul 2012 s-a majorat cu 10,7 % fapt care a fost influenţa parţial de creşterea preţurilor la mărfuni  industriale şi alimentare.
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere  - întreprinderi mari
Locul I Petrovici Oxana –SA ”Alfa Nistru
Locul II Florea Alexei –SRL ”Prietenia Agro”
Cel mai bun antreprnor în sfera de producere -înderi mijlocii:
- Hroniuc Oleg, SRL Debut-Sor”
-Lesco Artur, SRL  ”Fabrica materiale de construcție”
- Lisnic Ala SRL ”Testor”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera de producere - întreprinderi mici:
locul I - Timoşenco Iurii, SRL „Fabrica de materiale de construcţii DUO”
locul II - Andrei Mîrza, SRL „Bevera Nord”
locul III - Cetulean Igor - SRL „LEFRUCOM”
Cel mai bun antrepre­nor din sectorul agrar - în­treprinderi mijlocii:
locul I - Muntean Ghenadii SRL „Tehrubsor”;
locul II - Cebotari Pavel SRL „Oclanda - Agro”
Cel mai bun antrepre­nor din sectorul agrar - în­treprinderi mici:
locul I - Ivanov Vladimir, SRL „Soragrovis”
locul II - Sochircă Vasile, SRL „Visagromag”
Cel mai bun antrepre­nor din sfera consrucţiilor - întreprinderi mijlocii:
Moldovan Mircea, SRL „Magistrala - Nistru”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera construcţiilor  întreprinderi mici:
Svetenco Victor, SRL „Po­limer”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera consrucţiilor  micro întreprinderi:
Prisacaru Angela, SRL ,Ascensiune”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera prestări servi­cii hoteliere:
Sochirca Mihail - SRL „Sergiu”- Hotel „Central”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera prestări servi­cii de transport:
Cojocaru Vladislav - SRL „ Auto Invest Grup”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera prestări ser­vicii în alimentaţia publică - întreprinderi mici:
locul I - Luca Lilia, SRL „Vilian-Lux”
locul II - Volcovinscaia Elena, SRL „Ghineia”
locul III - Tomac Grigore. SRL “Tomac Imnev”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera prestări ser­vicii în alimentaţia publică - microîntreprinderi:
Grigoraş Maria - SRL „Grivad-M”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera comerţului - întreprinderi mici:
locul I - Horevschii Oleg, SRL „Foreitor”
locul II - Achinca Valeriu, SRL „Marconi”
locul III - Muntean Valen­tina, SRL „Arol”
Cel mai bun antrepre­nor în sfera comerţului – micro întreprinderi:
locul I - Ana Agachi, SRL „Cizmuliţa”
locul II - Volcovinscaia Elena, SRL „Ghineia”
Pentru integrare activă în societate:
Chiroşca Vitalii – ÎI”V.D.Chiroșca”)
Cel mai bun antrepre­nor - femeie:
Petrovici Oxana - SA „Alfa -Nistru”
Cel mai tînăr antrepre­nor:
Popa Eugeniu - ÎI „Eugeniu Popa”
 Cel mai tînăr meşter popular:
Ranga Olga - origame şi gobelen
 Cel mai bun meşter po­pular:
Boţoroga Valentina - go­belen, broderie
Manea Lidia - împletitul din fibre vegetale
Prepeliţa Ludmila - croşe­tare
Lungu Simion - confecţio­narea costumelor naţionale Lozan Victor - cioplitul în piatră
Manea Nina - ţesut artistic