1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Poeții au adus primăvara

Soroca, 24 aprilie, 2013. Teatrul „VApostol”, în parteneriat cu Uniunea Scrii­torilor din Moldova teatrul „V.Apostol” şi Consiliul raional Soroca a oferit publicului sorocean o memorabilă întâlnire cu Poezia. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Festivalului interna­ţional „Primăvara Europeană a Poeţilor”. În Republica Mol­dova Festivalul se află la cea de-a doua ediţie. Festivitatea a demarat cu un şir de acţiuni culturale la Uniunea Scriitori­lor din Moldova, continuând cu recitaluri în biblioteci şi librării. Festivitatea de înche­iere s-a desfăşurat la Soroca în câteva platouri: Parcul Mihai Eminescu demult doreşte să devină locul sacraal cuvântu lui şi locul cuvântului sacru şi această transformare este tot mai vizibilă. Aici ne simţim ocrotiţi de aura geniului emi­nescian dimpreună cu cea a bunului său prieten din Humuleşti, Ion Creangă, a lui Mihail Sadoveanu. Cel din urmă şi-a purtat paşii pe drumurile basarabene, inclusiv şi ale oraşului
Soroca la fel ca şi Gr. Vieru pentru care Soroca devenise foarte aproape sufletului sensi­bil. Suflet care l-a făcut „simplu ca iarba şi mare ca lacrima.” Starea magnifică a locului a fost amplificată de vibraţia po­eziei din inima şi gândul poeţi­lor prezenţi aici la Soroca. Am întâmpinat oaspeţii la podul lui Bechir împreună cu V. Nicu- ţa, vicepreşedintele raionului, care în cuvântul de descidere, din parcul „M. Eminescu”, a salutat oaspeţii, elevii, profeso­rii şi a felicitat bibliotecarii cu prilejul Zilei profesionale. Tot aici A. Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldo­va, a prezentat oaspeţii, care la rândul lor au rostit poeme pen­tru publicul sorocean.
Trebuie să menţionez că Festivalul a coincis şi cu anun­ţarea rezultatelor la concursul raional „învăţătorul anului” şi alte manifestări importante, dar V. Său, preşedintele raio­nului Soroca, a făcut tot posi­bilul să se întâlnească cu poeţii în sala de protocol a Consiliului raional. în cuvântul de salut el a menţionat:Stimaţi oaspeţi, iată, că a venit primăvara cu adevă­rat, poeţii au adus primăvara. Colaborarea cu scriitorii la Soroca, în ultimul timp, a atins cote maxime. în ianuarie 2012, în ziua comemorării Marelui Eminescu, Cetatea Soroca a găzduit cca 50 de poeţi români de pe ambele maluri ale Pru­tului, în ianuarie 2013, teatrul „V. Apostol” a primit un grup important de scriitori la Zilele Eminescu unde a fost lansat almanahul „De la Nistru pân-la Tisa”, rod al întâlnirii din 2012. La fel în 31 martie curent, la teatrul „V. Apostol” s-a desfă­şurat Ziua mondială a poeziei şi iată, azi, întâmpinăm alt grup de poeţi importanţi din Moldo­va, România, Franţa, Lituania în cadrul festivalului „Primăva­ra Europeană a Poeţilor” Bine aţi venit! Spor la poezie!”.
Întâlnirea cu cititorul pa sionat de poezie a avut loc la teatrul „V.Apostol”. Elevi şi profesori, bibliotecari, de la li­ceele „C. Stere”, „I. Creangă”, „P. Rareş”, colegiul „M. Emi­nescu”, oameni de cultură ş.a au întreţinut un dialog fructu­os cu poeţii. Recitalurile s-au încadrat perfect în atmosfera sombră a teatrului. Spectatorul a ascultat şi a „văzut” poezia, or rostirea este zborul poeziei, iar chipul poetului rămâne magul care ne poartă „prin stele”.în final spectatorii împreună cu oaspeţii au urmărit spectacolul „în cătuşele Siberiei”, după po­vestirea lui S. Vangheli. Vizita de la Cetatea Soroca cu rela­tările inspirate ale lui N. Bulat au încheiat întâlnirea poeţilor europeni cu sorocenii, iar peste urbe se mai păstrează şi azi vi­braţia Poeziei.