1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Sport mare la Soroca

Sărbătoarea Zilei Mon­diale Olimpice şi a Zilei Sportivului tradiţional se marchează la Soroca cu multă amploare. Atît doar, că dacă mai înainte la asemenea sărbători par­ticipau şi sportivi amatori de la unele întreprinderi şi organizaţii din oraş, de această dată în special au participat doar sportivi din instituţiile de învăţămînt.
a de obicei startul cursei olimpice a fost dat în preajma cetăţii, unde s-au aliniat peste 2300 sportivi amatori. Dacă e să facem o succintă statisti­că, voi remarca cea mai mare participare la crosul olimpic din partea Colegiului pedago­gic „M. Eminescu”. Duminică la linia de start au ieşit 560 de elevi şi profesori ai instituţiei de învăţămînt. Cîte 430 de par­ticipanţi au fost de la liceele „C Stere”, 360 - liceul „A. Puşkin”. La cursa olimpică am mai ob­servat mulţi sportivi amatori de la Colegiul Tehnic Agricol, liceele teoretice „Ion Creangă” şi „Petra Rareş”, de la Colegiul de Arte, gimnaziul nr. 1, Şcoala polivalentă, Colegiul „Prometeu” etc.
Distanţa de la Cetate pînă la stadion caravana sportivilor a parcurs-o în minute numă­rate. Pe tot parcursul distanţei securitatea sportivilor a fost asigurată de către Poliţia de patrulare. Cel mai iute s-a do­vedit a fi studentul Colegiului de Arte Radu Ursachi, care a şi devenit posesorul premiului mare. La o diferenţă de doar cîteva secunde la finiş a so­sit Dorin Bunescu, student la Colegiul Pedagogic. Poziţia a treia pe podiumul de premiere  a revenit tînărului sportiv Viorel Țurcan, student la Colegiul Tehnic Agricol. Şi în concursul feminin primul loc l-a ocupat o studentă a Colegiului de Arte - Mariana Cristal, care a fost urmată de două tinere sportive de la Colegiul pedagogic Ana Nagorneac şi Cristina Usatîi.
De premii speciale din par­tea organizatorilor competiţii­lor s-au învrednicit de aseme­nea cei mai în vîrstă alergători, participanţi ai cursei olimpice. E vorba de Efimia Cosnicean şi Dumitru Iovu - ambii profe­sori la liceul „C. Stere”. Cei mai tineri alergători de această dată au fost nominalizaţi Lavinia Guţu şi Mihail Repeşco.
Sărbătoarea sportului a continuat cu o paradă a tuturor participanţilor cu felicitări ofi­ciale din partea preşedintelui raionului Victor Său, preşe­dintelui Comitetului Naţional Olimpic Nicolae Juravschi, pri­marului oraşului Elena Bodnarenco, specialistul aparatului preşedintelui raionului în problemele tineretului şi spor­tului Andrei Jitniuc, care mai apoi au înmînat diplome, pre­mii unui număr impunător de sportivi, activişti în domeniu, veterani, antrenori.
În continuare manifestă­rile sportive şi-au găsit desfă­şurare în paralel pe toate are­nele stadionului. Pe terenul de baschetbal antrenorul Serghei Crudu a organizat captivante competiţii la stritbol, în cadrul cărora au concurat a echipe, a cîte trei jucători. în categoria de vîrstă clasele 5-6 învin­gători au devenit N. Focşa, C. Brighidin şi V. Orehovschi. în următoarea categorie - clase­le 7 - 9 cei mai puternici s-au dovedit a fi I. Lungu, N. Melnic şi N. Gheţiu. în grupa mare în­vingători au devenit I. Marţen- co, M. Coreţchi şi O. Ţomartov.
O luptă fără compromis s-a desfăşurat pe gazonul de fotbal, unde au avut loc competiţiile pentru Cupa instituţiilor de învăţămînt între tineri cu partici­parea a cinci formaţii. în urma jocurilor preliminare Şolcani- Racovăţ - 0:1; Colegiul Tehnic Agricol - Colegiul „P. Rareş” 0:1 şi Racovăţ – Cremenciug  2:0. în finală s-au confruntat echipele de elevi din Racovăţ şi de la liceul „P. Rareş”. Tim­pul regulamentar nu a adus un oarecare rezultat şi arbitrii meciului indică la lovituri de departajare. Mai preciși s-au dovedit a fi elevii de la liceul „P. Rareş”, care au şi învins la un  scor de 4:2 . Locul trei a revenit studenților Colegiului Tehnic Agricol.
Ca întotdeauna cel mai mult au atras atenţia competi­ţiile la lupta naţională „Trînta”. Tradiţional la început au con­curat cei mai tineri luptători pentru premiul „Cocoşul viu”, pentru care au luptat 8 copii. Cel mai iute s-a dovedit a fi Gheorghe Gheorghieş, elev la liceul „C. Stere”, care în finală l-a răpus pe Petru Bulhac, lup­tător din s. Racovăţ.
Zece tineri sportivi au lup­tat pentru premiul „Iepurele viu”. în finală s-au întîlnit soroceanul Valeriu Toderean, campion al ţării la lupte greco- romane, cadeţi, şi Alexei Lungu, maestru în sport la lupte sambo. Experienţa a prevalat şi  Alexei Lungu a devenit posesor al premiului.
Mult mai tensionată a fost lupta pentru „Berbecul viu”, unde au participat mai mulţi sportivi cu experienţă şi titluri înalte de calificare. Însă rînd pe rînd ies din luptă veteranul sportului Roman Pelivan, can­didatul în maeştri ai sportului la lupte greco-romane Mihai Cosnicean, Ion Leu, maestru în sport de clasă internaţională, pentru ca în finală să rămînă maestrul în sport la lupte judo Radu Gîncu, originar din s. Redi-Cereșnovăț și candidatul  în maeștri la lupte greco-romane din s.Bădiceni Trofim Crivoi .Totuși a învins experiența competiţională şi Radu Gîncu a devenit posesorul premiului mare.
Nu au lipsit de Ziua Sporti­vului şi tradiţionalele competi­ţii la jocul de dame. De această dată în concurs s-au inclus 30 de sportivi şi care au concurat în două categorii de vîrstă - cadeţi şi juniori-seniori (femei şi bărbaţi).
în grupul celor mai mici cel mai bine s-au prezentat la bă­ieţi Denis Pascali şi Valeriu Bacalîm, ambii elevi la liceul „Ion Creangă”, care au ocupat primele locuri premiante, iar Sergiu Prepeliță a ocupat poziția a treia. Și la fete-cadete primul loc a revenit  unei reprezentante a liceul „Ion Creangă”. Vorba e despre promiţătoarea șahistă Diana Sochircă, care a reuşit să acu­muleze maximum de puncte. Locurile doi şi trei le-au ocupat respectiv Victoria Repeşco de la liceul „P. Rareş” şi Mihaela Mîţu - liceul „Ion Creangă”.
Fără surprize au decurs competiţiile în grupul de vîrstă juniori-cadeţi. Intre bărbaţi pe poziţia unu s-a plasat Tudor Noviţchi, urmat la o mică dis­tanţă de puncte de Ion Iţcari şi Andrei Revenco, respectiv din s. Slobozia Vărăncău şi de la licejil „Ion Creangă”.
între femei o luptă fără compromis pentru locul unu s-a desfăşurat între cunoscuta sportivă soroceană Ada Odajiu şi tînăra şasistă de la liceul „Ion Creangă” Daniela Arbuz care au sosit la finiş cu acelaşi nu­măr de puncte - 6,5.
Numai după o confruntare directă din două partide a fost determinat învingătorul. A în­vins experienţa Adei Odajiu. Locul trei a revenit Victoriei Bulhac din Racovăţ.
Punctul frumoasei săr­bători sportive a fost pus în sala de sport a Palatului de cultură. Serghei Cradu, lucrător emerit în cul­tura fizică şi sport, cunoscut antrenor al mai multe echipe de baschet, a organizat o ade­vărată sărbătoare a sportului giganţilor, invitînd la Soroca echipa de veterani ai sportu­lui, care dţiva ani în urmă a devenit campioană a lumii la baschetbol între veterani. Sorocenii au avut posibilitatea să admire îndeaproape legendele baschetbolului moldovenesc S. Mostovoi, A. Şestopol, T. Colibneac, V. Plitoc, E. Safronov, A. Caroghenov, A. Lordosopol şi O. Rojco. Pe de altă parte în echipa soroceană i-am văzut pe veteranii I. Plotnicov, V. Boro- dai, V. Marchitan, C. Tomarţov, V. Zabrian, I. Jidcov, A. Manin, dar şi pe preşedintele raionului Victor Său.
După amabilitatea schim­bului de fanioane, suvenire a început adevăratul spectacol al sportului. Oaspeţii din capitală au prezentat ce înseamnă fru­museţea şi eleganţa baschetbo­lului. Chiar dacă gazdele au cedat la un scor de 56:81, acest lucru nicidecum nu a influenţat la buna dispoziţie şi satisfacţia jocului.