1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DRUMUL SĂRĂTENI-SOROCA:PAȘI SPRE REABILITARE

    Ambasadorul SUA şi Prim-ministrul interimar au monitorizat procesul de asigurare a calităţii lucrărilor de reconstrucţie a dru­mului Sărăteni-Soroca.
     Ambasadorul SUA William Moser şi Prim-ministrul Iurie Leancă au vizitat astăzi şantierul de construcţie pe drumul Sără- teni-Soroca, reabilitat în cadrul Programului Compact, finanţat de Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniu­lui, graţie generozităţii poporului american. Oficialii, însoţiţi de re­prezentanţi ai societăţii civile, APL şi mass-media, au fost familia­rizaţi cu tipurile de materiale de construcţie şi procedurile aplicate pentru asigurarea calităţii drumului reabilitat.DSC_1456
Potrivit Acordului Compact, FPM Moldova aplică cerinţele riguroase ale Corporaţiei Provocărilor Mileniului în asigurarea calităţii şi durabilităţii drumului reabilitat. în reconstrucţia trase­ului Sărăteni-Soroca FPM Moldova urmează standardele interna­ţionale serie ISO 9000- Respectarea standardelor de calitate sunt verificate de inginerii companiilor internaţionale la fiecare etapă de derulare a lucrărilor, începînd cu achiziţionarea materialelor de construcţie şi finalizînd cu aşternerea îmbrăcămintei rutiere pe traseul reabilitat
în scopul verificării calităţii materialelor de construcţie şi emulsiilor utilizate în producerea asfaltului companiile de supra­veghere au importat laboratoare complexe, amplasate pe şantierul companiilor de construcţie.
         In procesul de reabilitare a celor 93 de km de drum sunt utili­zate mai multe tipuri de materiale de construcţie: piatră, ciment, beton asfaltic reciclat la rece cu ciment, beton asfaltic poros, mix tură asfaltică pe baza de mastic bituminos. Pentru reabilitarea acestui traseu sunt utilizate de la 3 pînă la cinci straturi de mate­riale de construcţie, iar grosimea straturilor variază de Ia 28 cm pînă la 67 de cm. De asemenea, pentru prima dată în Republica Moldova, în procesul de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca va fi aplicată tehnologia de reciclare la rece a asfaltului.DSC_1422
        De asemenea, după încheierea lucrărilor de construcţie în 2014, va începe Perioada de Notificare a Defecţiunilor de 12 luni, cînd companiile sunt obligate să înlăture orice defecţiune depista­tă pe porţiunea traseului reabilitat.
        Preşedintele raionului Soroca Victor Său s-a arătat îngrijorat de mersul lucrărilor de reconstrucţie a segmentului Ghindeşti - Soroca şi a atenţionat reprezentanţi firmei austriece STRABAG în privinţa urgentării acestor lucrări. Pur şi simplu tărăgănarea nu are la moment explicaţie şi nu ţine de circumstanţe de ordin obiec­tiv. îngrijorarea domnului preşedinte de Soroca este împărtăşită şi de reprezentanţii Fondului „Provocările Mileniului”, care, în caz dacă situaţia nu se va schimba spre bine, va aplica sancţiuni faţă de STRABAG.DSC_1433
Notă: Reconstrucţia şi modem izarea drumului de 93 km Să­răteni-Soroca este obiectivul proiectului Reabilitarea drumului în cadrul Programului Compact, implementat de Fondul Provocările Mileniului. Porţiunea de drum Sărăteni-Soroca face parte din tra­seul naţional M2, care asigură legătura dintre Republica Moldova şi Ucraina. Acest sector de drum este utilizat de circa 300000 de persoane din peste 70 localităţi. Actualmente, starea drumului Să­răteni-Soroca este foarte rea, iar circa 60 Ia sută necesită recon­strucţie totală.
Reabilitarea acestei porţiuni a demarat în luna iunie 2012 şi va dura pînă în iunie 2014.