1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind demararea consultărilor publice

PDFImprimareEmail

Anunţ

privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca  propuse pentru examinare în şedinţa ordinară

din 25 iulie 2013

 

           În contextul Politicilor Consiliului Raional Soroca  privind  asigurarea transparenţei procesului decizional, Preşedintele Raionului Soroca demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca propuse pentru examinarea în şedinţa ordinară din  25 iulie 2013.

          Scopul consultărilor este de a îmbunătăţi proiectule de decizii, astfel ca documentele finale să reprezinte o viziune consolidată, de consens a autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor membrilor societăţii.

 Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta  proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md  opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile  începînd cu  10 iulie 2013.

          Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor sunt binevenite şi pot fi prezentate    persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 17 iulie 2013. 

 

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

Data şi ora organizării dezbaterilor publice

Responsabili de organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizii

Cu privire la implementarea recomandărilor auditului expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 26  din   20 mai 2013 „Privind raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din Raionul Soroca pe anii 2011-1012” 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.07.2013 ora 10

Polina Cojocaru, şef al Serviciului Audit Intern

Tel  230 23185

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la mersul execuţiei bugetului raional pe semestrul I

 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.07.2013 ora 11

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Tel  230 23289

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.07.2013 ora 11

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Tel  230 23289

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la rectificarea bugetului

 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.07.2013 ora 11

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

Tel  230 23289

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la  vînzarea – cumpărarea sectorului de teren aferent unui bun imobil din Satul Sobari, Comuna Cremenciug, Gospodăria Ţărănească „Damaşcan Olga”

 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.07.2013 ora 12

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel 230 22848

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la  casarea plantaţiilor perene

 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.07.2013 ora 12

Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Tel 230 23353,   230 25113

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la Regulamentul concursului „Secerişul 2013”

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

SergheiSlutu, şef al DirecţieiAgriculturăşiAlimentaţie

Tel 230 23353,   230 25113

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea Nomenclatorului  instituţiilor publice de învăţămînt preuniversitar din raionul Soroca , anul de studii 2013-2014

Inițiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.08.2013 ora 14

Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Tel 230 22223

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la reprezentaţii consiliului raional în consiliile de administrare a instituţiilor publice de învăţămînt

 

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.08.2013 ora 14

Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Tel 230 22223

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea anexei nr. 4 a Deciziei consiliului raional nr. 10/12  din 01.03.2012 „Cu privire  la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor,  secţiilor,  altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional în formulare nouă”

Consultare generală

www.soroca.org.md

dezbateri publice

16.08.2013 ora 14

Ghenadie Donos,  şef al Direcţiei Învăţămînt   Soroca

Tel 230 22223

Email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Consultări publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca propuse pentru examinare în ședința ordinară din  30 mai 2013

word