1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminar cu primarii localităților raionului Soroca

Achitareaimpozitelor – o problemă de nerezolvat
Toate localitățile raionului au stabilit impozitele și taxele locale, dar colectarea acestora mai lasă de dorit.
Primarii din raion se plâng că în spațiile administrate au persoane care se eschivează de la aceste plăți. Mai multe decât atât unele persoane, în special pensionarii spun verde-n ochi că nu vor achita aceste impozite. ”Și ce-ai să-mi faci” – acesta deseori este punctul pus de neplătitori în discuțiile purtate de primari. Ba chiar unii spun că nu au plătit, nu plătesc și nici nu vor plăti aceste taxe și impozite.   Problema capătă amploare din momentul ce numărul neplătitorilor crește în progresie geometrică.  La acest capitol s-a strecurat o lacună în legislație și atâta timp cât nu sunt pârghii legislative de impune să plătească contribuabilii achitarea impozitelor va rămâne o problemă de nerezolvat. Primarii au hotărât să facă adresare parlamentarilor în vederea rezolvări ei prin intermediul  CALM.  E de menționat faptul că neachitarea impozitelor subțiază bugetele scunde ale primăriilor.sem.primari
 Camerele nu deranjează?!
Mare forfotă a stârnit în rândurile primarilor hotărârea de fi instalate camere video la examenele de bacalaureat.  Unii primari au considerat această problemă  drept o demonstrație a neîncrederii  autorității cadrului profesoral.  Testarea elevilor cu camere video copleșiți și așa de emoțiile  legate de examene este considerat un teror al copiilor în viziunea unora. Nu  este de aceeași părere reprezentantul cancelariei de Stat Galina Voleanschi, care susține că are și dumneaei copil absolvent și  chiar dorește ca copilul dumneaei alături de alții să susțină examenele sub supravegherea camerei  video.  Faptul dat v-a  dezrădăcina problema corupției la examenele de BAC, după părerea doamnei Voleanschi.  Primarul de Dubna, Valeriu Pruteanu, care este și fost profesor  a opinat că nu este contra schimbărilor ce se produc în societate, ba chiar susține progresul ce se înregistrează, dar de data aceasta consideră că prea s-au grăbit autoritățile cu instalarea camerelor video.  Copii trebuie pregătiți mai întâi de toate și dacă se instalau camerele prim aule ca elevii să se obișnuiască cu ele nu era o problemă acum.
 La oaste cu arcanul
Problema veche la încorporarea  anul acesta a lăsat fără numărul necesar de soldați pe raionul Soroca. Întrebarea a fost adresată primarilor de către comisarul militar al raionului Alexei Gorpin, îngrijorat de situația creată.  Din necesarul de 20 recruți raionul Soroca a avut de trimis să ne apere Patria doar 11. Încă  o problemă  evidențiată de către comisarul militar este neprezentarea de către primari a listelor  veteranilor  celui de-al doilea război mondial din raionul Soroca. Conform datelor prezentate pînă la data de 10 a lunii trecute avem 81 veterani  în raionul nostru.sem_prim_2
 Relații funciare
Șeful secției relații funciare și cadastru, Ruslan Coșeru a adus la cunoștința primarilor că folosirea terenurilor agricole (silvice) de către deţinătorii lor pentru construcţia obiectivelor auxiliare de ramură (depozitelor pentru păstrarea inventarului şi a tehnicii agricole, obiectivelor pentru prelucrarea producţiei de origine vegetală şi animală, producţiei silvice şi piscicole, crescute de deţinător, obiectivelor de îmbunătăţiri funciare,  drumurilor, plantarea fîşiilor forestiere etc.) nu necesită modificarea destinaţiei lor, dar prevede că în cazul folosirii pentru construcţia obiectivelor auxiliare de ramură a terenurilor cu nivelul fertilităţii de peste 40 puncte, conform alineatului trei  art.99 din Codul funciar, apare obligaţia deţinătorilor acestora de compensare a pierderilor producţiei agricole.În acest scop  a fost solicitată aplicarea univocă a legislaţiei funciare în domeniu, fiind recomandată autorităţilor publice locale în cazurile menţionate, perfectarea dosarelor cadastrale privind atribuirea, modificarea destinaţiei şi schimbul terenurilor de către Serviciul relaţii funciare şi cadastru Soroca, autorizaţiile de construcţie fiind eliberate după compensarea pierderilor producţiei agricole pe sectoarele nominalizate . O problemă majoră din domeniul funciar evidențiată de primarii localităților din raionul Soroca sunt sumele impunătoare care sunt stabilite conform taxelor, după legea de vânzare cumpărare a terenurilor, pentru  vânzarea anumitor loturi de pământ. Aceste sume ce se ridiă la sute de mii sperie toți cumpărătorii interesați. Tranzacțiile de vânzare cumpărare sunt în vizor organelor de control pe bună ce informația despre desfășurarea licitațiilor se publică în monitorul oficial. În acest sens primarii au hotărât să se adreseze prin intermediul CALM deputaților din parlament.Dar până atunci - dură-i legea, dar e lege și taxele rămân aceleași, iar problema problemă…