1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

CETATEA LUI STEFAN: ASA CUM A FOST CONCEPUTĂ!?

    Cetatea nu este doar un simplu monument pentru soroceni, dar face parte din sufletul, din felul lor de a fi, de aceea tot ce se în­tâmplă la vechea fortăreaţă nu poate trece neobservat de localnici, înţeleg acest lucru foarte bine şi autorii proiectului ’’Bijuterii medi­evale”, care au organizat dezbateri publice vis-a-vis de lucrările de restaurare a cetăţii atât pe interior cât şi pe exterior.
     Mai întâi de toate vicepreşedintele raionului, Boris Ivasi, managerul proiectu­lui Tatiana Ţarălungă-Robu şi Eugen Bâzgu, consultant principal în Direcţia patrimo­niu cultural şi arte vizuale a Ministerului Culturii au făcut o prezentare a proiectului, dar şi o succintă istorie a cetăţii. Din cele expuse de expertul în materie Eugen Bâzgu sunt atestări istorice care confirmă că cetatea de la Soroca a fost zidită de Ştefan cel Mare şi nu de fiul său Petru Rareş, Anali­za planimetriei cetăţii demon­strează faptul că construcţia cetăţii se referă la anii 70-80 ai secolului 15. Se presupune că actuala cetate ar fi nucleul unei fortăreţe mai mari pe care vro­ia să o ridice Ştefan cel Mare, dar nu a reuşit, iar fiul său Pe­tru a ţinut să realizeze ceea ce a început tatăl său. câteva Aceasta confirmă scrisori adre­sate unor constructori români, care au refuzat să lucreze în cetate”. Cetatea a suferit câte­va asedieri, care şi-au pus amprenta la aspectul arhitectural al ei. O perioada de timp a ser­vit drept apartamente de lux pentru trei ofiţeri poloni... în 1692 a rezistat celei mai mari bătălii date la Soroca... În re­zultatul implementării proiec­tului cetatea va căpăta o nouă şi totodată vechea sa amploa­re.       Experţii în domeniu afirmă că vechea fortăreaţă a suferit anumite schimbări şi acum urmează să fie adusă la faza iniţială - aşa cum a fost con­cepută de marele nostru voie­vod Ştefan Cel Mare şi Sfânt. Deşi suma proiectului ar părea foarte impunătoare pentru lu­crările de restaurare a cetăţii aceasta este mult prea mică. Autorii acestui proiect deja se gândesc şi elaborează fazele a doua şi a treia a prezentului proiect transfrontalier pentru ai reda Sorocii şi întregii Mol­dove adevărata cetate de pe Nistru cu toată însemnătatea ei istorică. Or, anumite exper­tize arheologice demonstrează că intrarea în cetate era de pe un pod care venea din ’’uliţa mare”.Victor Jamba, directorul SA”DANA”, a dat dovadă de o cunoaştere aprofundată a isto­riei ţinutului nostru ba chiar a şi indicat asupra unor mo­mente interesante din punct de vedere istoric. Din spusele dumnealui desprindem ideea că mai sus de cetate precum şi în faţa acestea sub Nistru ar exista nişte tuneluri spre Ţechinovca. Domnul Jamba a împărtăşit câteva amintiri din viaţa dumnealui care indica asupra acestor fapte. Pe când se construia magazinul ”Universam”, actualul "Chişinău” lucrătorii au dat de un tunel care duce spre cetate. Aceştia au încercat să examineze tune­lul, dar din frica de surpare a pereţilor ei au refuzat să mear­gă mai departe şi au plombat galeria subterană... O altă dovadă a existenţei tunelului pe sub râu este faptul că prin anii 60-70 ai secolului trecut era interzis scăldatul în Nistru în faţa cetăţii pentru că erau multe vârtejuri de apă. Acestea, după părerea domnului Jamba, demonstrează surpa­rea unor pereţi ai tunelului subteran.
        Unul din obiectivele pro­iectului "Bijuterii Medievale” este integrarea monumentului Cetatea Soroca din regiunea transfrontalieră la reţeaua de turism internaţional. Noi, sorocenii, deseori suntem întrebaţi de vizitatori -” unde e cetatea?  când aceasta toc­mai este depăşită. Cu alte cu­vinte cetatea este ’’ascunsă” în parcul ce o înconjoară şi se intenţionează de a defrişa aceşti copaci, dar în locul lor vor fi sădiţi alţii mai mici. Acest fapt nu a indignat nici un sorocean prezent la dezbaterile publice, ba chiar aceştia au fost foarte deschişi şi sunt gata să primească toate schimbările necesare doar ca mândria lor - cetatea să capete însemnăta­tea ei istorică de odinioară. Ba chiar sunt păreri ca să se facă acces direct de la cetate - spre Nistru, dar mă întreb: dacă se ridică nivelul apei pe râu?,..
      Ce schimbări n-ar suferi cetatea contează rezultatul fi­nal şi e de datoria noastră să depunem tot efortul ca să va­lorificăm valoarea culturală şi istorică a însemnatului monu­ment - Cetatea Soroca.