1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Apă pentru toţi

   Problema aprovizionării cu apă potabilă în raionul Soroca în curând ar putea deveni neactuală şi fără in­teres. Asta pentru că problema este luată la ”carandaş” şi deja este elaborat proiectul tehnic pentru construcţia unei magistrale de apeduct pentru localităţile în care problema apei persistă . Implementarea proiectului ar aduce apa în 17 localităţi ale raionului.

    Vicepreşedintele raionu­lui, Boris Ivasi ne-a mărturi­sit că în urma implementării acestui proiect vor îi racordate la reţelele de apeduct 17 localităţi din raionul Soroca şi un şir de sate din raioanele Drochia şi Floreşti. Deocamdată administraţia raionului caută soluţiile financiare pentru im­plementarea acestui proiect, dar merită a fi menţionat faptul că proiectul este prevăzut pen­tru metoda gravitaţională de apeduct. Adică apa nu va tre­bui pompată pentru a ajunge la abonat şi eventual proiectul este mai econom. Dacă se va reuşi de găsit resurse financi­are pentru punerea în aplicare a proiectului conductele de apă vor fi aduse până în marginile satelor, iar de acolo primări­ile trebuie să găsească soluţii pentru a duce conducta de apă până la fiecare sătean. Majori­tatea primarilor din localităţile vizate sunt deja în căutarea ba­nilor pentru proiectele locale, unii chiar au şi „achipuit” even­tuali sponsori. Rămâne o între­bare "minoră” de a găsi acele fonduri care să acopere chel­tuielile de minim 30-40 mln lei, după estimările prezentate de vicepreşedintele raionului Boris Ivasi, pentru construcţia reţelei magistralei de apeduct.