1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vizite de lucru

    Consulul Ucrainei la Bălţi, Vladimir Niceai a întreprins ’o vizită de lucru în Soroca. Aici oficialul ucrainean s-a întîlnit cu administraţia raionului şi au discutat relaţiile moldo-ucrai nene precum şi activitatea aces­tora în cadrul euroregiunilor „Nistru” şi „Siret-Prut-Nistru”.
Potrivit celor expuse de pre­şedintele raionului Soroca, Victor Său, relaţiile transfrontaliere din­tre părţile de pe ambele maluri ale rîului Nistru sunt fructuoase şi într-o strînsă colaborare. Atrage­rea: investiţiilor străine în cadrul euroregiunilor pentru rezolvarea problemelor ambelor părţi facilită atît părţile implicate cît şi Europa în general. în acest context se poa­te aduce drept exemplu proiectul construcţiei podului de peste Nis­tru. Podul ar fi cel mai scurt drum din Ţările Baltice şi Rusia în Bal­cani. Cea mai accesibilă linie de la Moscova, Sankt-Petersburg la Bucureşti, Sofia, Afine este calea ce trece prin Kiev şi Chişinău. Iar cel mai scurt drum dintre cele două capitale este prin Iampol. Apariţia acestuia ar îmbunătăţi situaţia social-economică atît în raioanele de frontieră cît şi în statele Moldova şi Ucraina. Acum trecerile peste rîu se fac la punctele de frontieră: Iampol-Cosăuţi şi Soroca-Ţechinovca cu podul plutitor doar în perioada caldă şi luminoasă a zi­lei. La moment cînd, apele Nistru­lui sunt ridicate trecerea nu este posibilă. Încă un mare avantaj la apariţia, podului ar fi dezvoltarea economico-socială.Soroca este un oraș Soroca este un oraş şi un ra­ion deosebit. DSC_0763
    Deosebit prin activi­tate, prin frumuseţe, prin tradiţii, a evidenţiat cu mîndrie preşedin­tele raionului Victor Său.Vicepreşedinţii raionului Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi au com­pletat preşedintele cu date despre Soroca, dar şi despre colaborarea cu regiunile de frontieră ucrai­nene. A fost evidenţiat faptul că succesele obţinute în cadrul Euroregiunii „Nistru” într-un an nu pot fi comparate cu succesele înscrise în cadrul euroregiunii „Siret-Prut- Nistru” de-a lungul mai multor ani. Relaţiile transfrontaliere se fac fructuoase în diferite domenii şi înfrăţirea între raionul Soroca şi regiunea Viniţa. Printre ultime­le exemple ale strînsei colaborări este acordul de conectare a regiu­nii Iampol la gazoductul Soroca.Oficialul ucrainean s-a arătat mulţumit de prezentarea detaliată a stării de lucruri din raionul Soro­ca şi euroregiune.- Sper că primăvara, care în sfirşit ne-a adus puţin soare oda­tă cu vizita mea la Soroca, să pre­vestească mult augur în relaţiile moldo-ucrainene, iar planurile şi proiectele existente să se realizeze cu succes, - a subliniat Vladimir Niceai. Consulul Ucrainei la Bălţi a promis să facă tot ce depinde de dumnealui ca proiectele începute, să fie implementate, iar relaţiile de colaborare dintre raionul Soroca şi regiunea Viniţa să cunoască noi ascensiuni.