1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Aproape de Europa

        Cum să ne integrăm mai eficient şi mai rapid în Uniunea Europeană - este subiectul principal discutat la seminarul in­ternaţional, la care a luat parte şi preşedintele raio­nului Soroca, Victor Său, desfăşurat la Botoşani, România.
Mai mulţi preşedinţi de raioane din Moldova s-au întîlnit în cadrul unui semi­nar internaţional cu genericul ”Aproape de Europa” cu prefectul de Botoşani Costică Macaleţi şi preşedintele Con­siliului Judeţean Botoşani, Florin Ţurcanu pentru a dis­cuta perspectiva programelor europene pentru perioada 2014-2020. Partea română a adus la cunoştinţă colegi­lor din Basarabia problemele cu care s-au confruntat ei în atragerea fondurilor europe­ne, iar cele două părţi au dis­cutat posibilitatea de a facilita accesarea proiectelor trans­frontaliere între România, Basarabia şi Ucraina.DSC_0653
      Unul dintre organizatorii seminarului, Gheorghe Ciobanu, de la Asociaţia „Euro- concept Botoşani”, a spus că România, Republica Moldo­va şi Ucraina pot atrage mai multe fonduri europene. Aso­ciaţia este extrem de activă şi are cea mai mare expertiză în realizarea unor acţiuni trans­frontalière, proiecte, seminare şi alte acţiuni.DSC_0733
      Domnul Victor Său, pre­şedintele raionului Soroca, a spus că seminarul este foarte util deoarece au fost abordate probleme cu care se confruntă actualii preşedinţi de raioane şi colegii români le-au arătat mai multe soluţii de rezolvare a acestora. Cu mai multe deta­lii vis-a-vis de vizita preşedin­telui la Botoşani vom reveni în numărul următor.