1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PHILIPPE BEKE, AMBASADORUL BELGIEI LA BUCUREŞTI, A VIZITAT ORAȘUL SOROCA

     Joi, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, oficialii raionului şi a oraşului l-au avut în calitate de oaspete pe ambasadorul Belgiei. După tradiţio­nala salutare între oficiali, Mihail Grabciuc, viceprimarul de Soroca, a ţinut să facă cunoştinţă oaspetelui cu oraşul Soroca, povestind din istoria, dezvoltarea acestuia, economia, cultura dar şi tradi­ţia urbei. Preşedintele raionului Soroca Victor Său a in­format ambasadorul des­pre infrastructura raionu­lui, de asemenea despre proiectele care se imple­mentează graţie Uniunii Europene, dar şi altele în care raionul este partener. Oficialii au ţinut să menţi­oneze şi despre relaţiile de colaborare, cît şi de în­frăţire cu alte ţări şi oraşe. Excelenţa sa s-a lăsat cointeresat de compo­nenţa politică a consiliilor raional şi orăşenesc. De asemenea acesta a venit cu propuneri în sistemul medical şi agricultură, care ar putea implementa la noi în raion practici din ţara vecină. Autorităţile publice lo­cale au vorbit, în cadrul vizitei, şi despre proble­mele existente, majoră rămînînd lipsa unei staţii de epurare.DSC_0242
Victor Său, a menţi­onat că această proble­mă este cunoscută şi la Bruxelle şi că pentru solu­ţionarea acestea se caută surse financiare.O altă problemă nu mai puţin importantă pusă în discuţie, a fost şi cea a drumurilor. Philippe Beke a ră­mas impresionat şi de succesele pe care le au la activ sorocenii, în urma discuţiei cu Liliana Babără, director Incubatorul de Afaceri, Catruc Lilia, şefa Camerei de Comerţ şi Industrie Soroca, etc. La finele vizitei acesta a ca­lificat întîlnirea drept una productivă.
     Am avut ocazia să am o discuţie foarte des­chisă şi sinceră cu viceprimarul şi preşedintele raionului, cît şi cu alţi reprezentanţi ai diferitor instituţii, care mi-au per­mis să fac o vedere de ansamblu mai bună asu­pra ceea ce putem face împreună, fie la nivel lo­cal sau naţional. În cadrul vizitei de astăzi am făcut cunoştinţă cu tot ceea ce reprezintă Soroca, şi pot să pun în legătură oa­menii de interes pentru a stabili noi parteneriate, - a menţionat acesta.
Programul de vizită a ambasadorului a conti­nuat în Cetatea Soroca, Camera de Comerţ şi Industrie, Incubatorul de Afaceri.
Oficialii soroceni au calificat vizita excelen­ţei sale una importantă, care, potrivit acestora, va da rod unei noi colaborări prin care se va dezvolta atît oraşul cît şi raionul.