1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Euroregiuniea "Nistru"

În cadrul Euroregiunii "Nistru" au fost semnate 14 acorduri de colaborare.
În cadrul Universităţii Naţionale Tehnice din Vinita a avut loc Masa Rotunda Internaţională "Euroregiunea ca instrument pozitiv de realizare a politicii de cooperare transfrontalieră". Pe site-ul UNTV a fost plasată translarea on-line a forului.
În UNTV au sosit delegaţii din Federaţia Rusă, Moldova, România, Cehia, Ungaria, Belgia. În afara oaspeţilor străini, în cadrul mesei rotunde au participat reprezentanţii Administraţiei Preşedintelui Ucrainei, conducătorii unui şir de ministere din Ucraina şi Republica Moldova, deputaţii poporului din Ucraina, reprezentanţii corpului diplomatic, reprezentanţii fundaţiilor internaţionale şi organizaţiilor obşteşti, conducătorii structurilor europene, de asemenea, a euroregiunilor şi altor formaţiuni transfrontaliere. Activitatea a fost consacrată primei aniversări de la fondarea Euroregiunii "Nistru".IMG_6987
"Scopul mesei rotunde este analiza activităţii curente şi perspectivele de dezvoltare a Euroregiunii şi a altor formaţiuni transfrontaliere în aspectul de a determina problemele existente şi de a trasa căile de soluţionare a lor", a spus preşedintele Euroregiunii "Nistru", preşedintele Consiliului regional Serghei Tatuseac. Un an de activitate a Euroregiunii a fost rodnic în ceea ce priveşte proiectele comune care au adus rezultate pozitive în sfera reformelor administraţiei publice locale, afaceri şi economie. "Printre rezultate vreau să remarc prezentarea cu succes a deschiderii oficiului reprezentanţei Euroregiunii "Nistru" la Bruxelles pe lângă structurile Uniunii Europene", l-a susţinut pe conducătorul "Nistrului" ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina Ion Stăvilă. "Îmi face o deosebită plăcere să construim împreună în acest loc al Europei o mică Europă, care tinde, în perspectivă, spre integrare în Europa extinsă".
În conformitate cu acordul Euroregiunii "Nistru" din partea Ucrainei a intrat regiunea Viniţa, din partea Republicii Moldova raioanele Soroca, Donduşeni, Ocniţa, Rezina, Floreşti şi Şoldăneşti. Pe parcursul mesei rotunde la Euroregiune a aderat şi raionul Dubăsari din Republica Moldova. Astfel, Euroregiunea include o parte din Ucraina centrală şi nord-vestul Moldovei. Acest spaţiu cuprinde circa 34 mii km 2 cu o populaţie de peste 2 mil. oameni. La moment, se duc tratative în vederea aderării la Euroregiune a raioanelor Camenca şi Râbniţa din Transnistria. Preşedintele administraţiei regionale de stat din Viniţa Ivan Movcian a remarcat: "Noi avem un potenţial considerabil şi un câmp larg pentru colaborare comună. Se simte necesitatea de colaborare între statele învecinate în domeniul ecologic, în special în ceea ce ţine de asanarea bazinului râului Nistru. Este vorba despre construcţia şi renovarea sistemei de epurare în localităţile de pe malul râului Nistru. Acest râu ne uneşte, iar noi trebuie să ne unim eforturile ca el să rămână o arteră viabilă de apă.
Cu un cuvânt de salut în adresa celor prezenţi s-a adresat preşedintele Consiliului orăşenesc al regiunii Viniţa Vladimir Groisman, vicepreşedintele Euroregiunii "Nistru" Victor Său, Ambasadorul României în Ucraina Cornel Ionescu, Ambasadorul Ungariei în Republica Molodva Matiaş Siladi, conducătorul Misiunii Uniunii Europene de acordare a ajutorului transfrontalier pentru Moldova şi Ucraina (EUBAM) Udo Burcholder, preşedintele Euroregiunii "Siret-Prut-Nistru", preşedintele Judeţului Iaşi din România Cristian Adomniţei şi vicepreşedintele comitetului pentru politici sociale a Adunării Legislative a regiunii Sverdlovsc din federaţia Rusă Elena Trescova. În afara colaborării în domeniul economic participanţii la discuţii au remarcat necesitatea schimburilor culturale, activităţilor comune din domeniul tineret şi sport, colaborarea dintre cadrele didactice.IMG_71211
Apropo, UNTV posedă o bogată experienţă de prietenie între universităţi. Universitatea noastră pe parcursul câtorva decenii colaborează cu Universitatea Tehnică din Iaşi. Absolventul acesteia este preşedintele Judeţului Iaşi Cristian Adomniţei, care contribuie substanţial în realizarea sistemului de granturi pentru studii peste hotare.
Aflându-se într-o vizită în regiunea Sverdlovsc, rectorul UNTV Vladimir Gorobco a semnat un acord de colaborare cu Universitatea federală din Ural "Elţin", care presupune implementarea programelor diplomelor duble şi cooperare internaţională.
Participanţii la masa rotundă au discutat teme actuale - ecologia râului Nistru, fortificarea infrastructurii şi racordarea la standardele europene, parteneriatul pentru colaborare.
Şedinţa a culminat cu semnarea a 14 acorduri de colaborare între Euroregiunea "Nistru" şi Uniunea ucrainenilor din România, intrarea raionului Cernăuţi al regiunii Viniţa şi raionului Dubăsari, Moldova, de asemenea, între comunităţile judeţelor Iaşi şi Vaslui şi comunităţile rurale din raioanele Viniţa, Moghiliov-Podolsk şi Cernăuţi.
O altă şedinţă a Consiliului Euroregiunii "Nistru" va avea loc în luna aprilie în raionul Şoldăneşti (Moldova).
Serviciul de presă al Euroregiunii "Nistru"