1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Examinarea proiectelor de decizii în cadrul comisiilor de specialitate

    În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală    (nr. 436 din 28.12.2006), prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr. 24 din 06 februarie  2013,   Consiliul Raional Soroca se va  convoca în şedinţă ordinară pe data de 26 februarie 2012, ora 10.00, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional. Toate proiectele de decizii propuse spre aprobare către şedinţa consiliului raional au fost examinate în cadrul comisiilor de specialitate, care au  loc  la data de  20-21.02.2013. În cadrul acestor comisii consilieri  raionali  au  identificat şi examinat problemele care necesită soluţionare de către consiliu şi au întocmit avize asupra proiectelor de decizii.
 DSC_0004
     În contextul Politicilor Consiliului Raional Soroca  privind  asigurarea transparenţei procesului decizional, toate proiectele de decizii au fost  examinate şi în cadrul consultărilor publice, care au avut loc  de  la data 11-15.02.2013,  la  care au participat şefii  de secţii, direcţii a Aparatului Preşedintelui şi a subdiviziunilor Consiliului raional, cetăţenii raionului, reprezentanţii asociaţiilor  neguvernamentale. Toate sugestiile şi recomandările au fost luate în consideraţie de către persoanele responsabile de elaborarea proiectului de decizie.
DSC_0011