1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vom avea încă un parc amenajat

   Vineri, 08.02.2013 şi 11.02.2013 la Consiliul Raional Soroca au avut loc consultări publice cu şefii serviciilor, secţiilor, direcţiilor dar şi cu Societatea Civilă. Întrebarea de bază care a fost discutată a fost cea cu referire la oportunitatea reconstrucţiei şi amenajării parcului în numele „Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici” din preajma Palatului de Cultură. De menţionat faptul că toată lumea a salutat iniţiativa conducerii raionului şi s-a pronunţat întru totul pentru realizarea acestui proiect. Preşedintele Raionului Soroca, dl Victor Său a menţionat faptul că parcul dat este o ruşine pentru soroceni.  Încă fiind primar al oraşului dumnealui şi-a dorit mult amenajarea atît a parcului, cît şi a întregului teritoriu din preajmă. A parvenit ideea construcţiei unui teren, sau orăşel de joacă pentru copii ş.a. Cauza din care totul a rămas la nivel de idee a fost litigiul dintre Consiliul Raional şi Primăria Soroca cu privire la apartenenţa terenului.
gol
    La moment având o claritate relativă în privinţa aceasta, luând în calcul faptul că în bugetul pentru anul 2013 sunt preconizate resurse financiare pentru efectuarea lucrărilor date a fost anunţat publicul larg despre intenţia amenajării acestui parc.
De menţionat că cei prezenţi la consultări publice: directorii instituţiilor de învățământ, reprezentanţii ONG-urilor, al consiliului de tineret, a etniilor rome, slavone, directorul muzeului, a bibliotecilor, lucrători din domeniul culturii… au manifestat un interes sporit faţă de elementele arhitecturale din parc. Majoritatea au venit cu propuneri concrete atît cu referire la două concepte a parcului: unul în stil medieval şi altul în stil contemporan, cît şi la coloristica detaliilor de bază: a banchetelor, felinarelor, pavajului ş.a. Au parvenit idei cu referire la construcţia unui gard de protecţie, a unui havuz, a unor coloane care ar însemna legătura celor pământești cu eternitatea, a zonelor de agrement pentru copii, a unor modificări care se cer efectuate la estrada de vară şi altele. Toate ideile au fost înscrise în procesul-verbal al şedinţei şi vor fi luate în calcul la elaborarea proiectului final.
   În concluzie s-a decis că parcul dat trebuie să fie reconstruit şi amenajat, precum în memoria Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici lucrările trebuie executate la cel mai înalt nivel. Toată audienţa a urat conducerii raionului succes, dar şi voinţă de aduce  la bun sfârșitrealizarea acestui proiect.