1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminar cu primarii din localitățile Raionului Soroca

    La data de 13.02.2013 a avut loc ședința cu primarii - ședință lunară, care a fost prezidată de Președintele Raionului Soroca, dl Victor Său, reprezentantul Cancelariei de Stat, dna Voleanschi Galina, vicepreședintele Raionului Soroca, dl Vladimir Nicuța. În cadrul ședinței s-au discutat următoarele întrebări:
1.Cu privire la Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective.
2.Cu privire la colectarea declarațiilor pe venit și proprietăți și a celor de interese personale.
3.Cu privire la profilaxia gripei în colectivitățile organizate.
4.Cu privire la activitatea Biroului Comun de Informații și Servicii.
5.Cu privire la implementarea oficiului mobil în Raionul Soroca.
6.Cu privire la activitatea organizației  veteranilor din Raionul Soroca.
7.Cu privire la procedura de transmitere a bunurilor (instituțiilor de învățămînt) în comodat.
8.Cu privire la necesitatea executării lucrărilor tehnice și de înregistrare a clădirilor, edificiilor și terenurilor aferente a instituțiilor de învățămînt proprietate a unităților administrativ-teritoriale.
    Întrebările au fost prezentate de specialiștii din domeniu. Dna Voleanschii Galina a intervenit cu unele lămuriri/clarificări cu referire la Regulamentul cu privire la evaluarea performanței colective, menționînd necesitatea organizării în localități a consultărilor publice, deoarece acestea permit atît apropierea omului de rînd de administrație, cît și evitarea luării unor decizii greșite, sau inoportune.
prim
     Discutată aprins a fost întrebarea cu referire la profilaxia gripei în colectivitățile organizate – întrebare actuală, luînd în calcul faptul că, în ultimul timp, în Raionul Soroca s-a mărit considerabil numărul persoanelor afectate de gripa sezonieră și gripa N1H1. S-a menționat faptul că categoric se interzic în această perioadă întrunirile colective în genere, cu atît mai mult în instituțiile publice. S-ar putea să fie închise unele instituții de învățămînt preșcolar și școlar, analizînd fiecare caz în parte în dependență de numărul de copii infectați. Primarii au abordat întrebarea cu referire atît  la modalitatea achiziționării produselor alimentare în instituțiile de învățămînt, cît  și  calitatea lor.
Începînd cu data de 1 martie va începe activitatea oficiului mobil al OCT – serviciu nou. Pentru derularea cu succes a acestui serviciu este nevoie de asigurarea accesului la internet, a plății serviciilor la moment, existența a trei și mai multe cereri de la cetățenii din localitatea dată. Dl Victor Vîsoțchii, șef OCT Soroca a anunțat despre faptul că acum fiecare cetățean poate accesa noul serviciu pe site-ul www.servicii.gov.md,www.cadastre.md, sau http://www.trm.md/ro/social, http//www.noi.md                informația cu referire la date cu caracter cadastral. Înformații suplimentare la telefonul 881245, fax 2222505 , persoana de contact dna Natalia Ganaciuc.
     Primarii au abordat și alte întrebări la care au primit răspuns de la conducerea raionului, dar și de la specialiștii prezenți în sală.
vol