1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de restaurare a cetăţii Soroca şi amenajarea teritoriului adiacent.

    La data de 31 ianuarie 2013, în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca avut loc deschiderea şi citirea ofertelor prezentate pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de restaurare a cetăţii Soroca şi amenajarea teritoriului adiacent, achiziţie efectuată în cadrul proiectului „Bijuterii medievale cetăţile Suceava- Hotin-Soroca” finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun ENPI CBC România –Ucraina –Republica Moldova 2007-2013. Proiect prin care Consiliul raional Soroca împreuna cu partenerii din România şi Ucraina  îşi propune să dezvolte potenţialul turistic în regiunea zonei transfrontaliere Soroca-Suceava-Hotin.
Preşedintele grupului de lucru a adus la cunoştinţă lista invitaţilor pentru participare la concurs: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Tehnică din Iaşi „Gheorghe Asachi”, Atelier Opus, Bucureşti, arhitectorul Ştefan Balici, Bucureşti, Cupola Proiect SRL, Sighetu Marmaţiei, arhitectorul Botez Aurel, arhitectorulBîzgu Eugen, Avensa Consulting SRL, arhitectorul Şerban Dragoş Ion Ţigănaş, arhitectorul Eugen Pănescu.
    Au fost depuse oferte de către: Atelier Opus, Bucureşti, GarconiţaArh Studio SRL, Polarh Design SRL, AbralArt Product SRL, Avensa Consulting SRL. Preşedintele grupului de lucru a deschis ofertele în prezenţa membrilor comisiei, dar şi a unor prestatori de servicii.
Ulterior  fiecare membru în parte a studiat pachetele de documente şi ofertele, pentru ca la data de  05 februarie să se întrunească în şedinţă şi să decidă cîştigătorul.
    Şedinţa a fost deschisă de preşedintele grupului de lucru, d-nul Victor Său, care oferit cuvîntul reprezentanţilor Ministerului Culturii pentru ca ei să se  expună primii referitor la calitatea ofertelor ce au fost examinate.
Dnul S. Ciocanu, care s-a interesat de  răspunsul de la BRCT Iaşi privitor la prelungirea termenului pentru lucrările de proiectare. Preşedintele raionului a comunicat că nu se permite extinderea la moment, dar a mai menţionat că majoritatea ofertelor prezentate se includ în termenii stabiliţi. Urmează de dus negocieri cît mai curînd pentru semnarea contractului şi începerea  lucrului de proiectare.
D-nul S. Ciocanu a anunţat că părerea reprezentanţilor Ministerului Culturii, din punct de vedere a calităţii componenţei echipei propuse şi practica în domeniu,sînt mai bune ofertele SRL AbralArt Product, urmată de SRL Polarh Design, care deşi nu are realizate lucrări la cetăţi, are lucrări pentru complexe de mănăstiri, apoi SRL Opus Atelier de proiectare. Mai slabe sînt ofertele SRL Avensa Consulting (doar cîteva biserici) şi la urmă SRL GarconiţaArt Studio.
     A mai vorbit expertul tehnic N. Bulat care a fost de acord totalmente cu vorbitorul precedent, apoi şi-a expus părerea expertul în achiziţii, care  a susţinut că dacă s-ar evalua reieşind din cel mai mic preţ şi termen de execuţie, atunci cea mai bună este oferta SRL Polarh Design, care a propus executarea proiectului la un preţ de 987000,00 MDL, şi într-un termen de doar 60 zile. Dar dacă se ia în calcul în primul rînd experienţa în domeniu, atunci cea mai bună este oferta SRL AbralArt Product. A propus de a negocia cu aceste 2 firme luînd în considerare că cetatea Soroca este un obiect de importanţă naţională care trebuie păstrat pentru generaţiile următoare.  Crede că prioritate trebuie să aibă acei care au o experienţă bogată în domeniul restaurării cetăţilor.Folosind formula de apreciere a ofertei cîştigătoare, expusă în caietul de sarcini (după punctaj) de asemenea se poate negocia cu firmele de care s-a vorbit mai sus.
      La finele şedinţei s-a decis că cea mai calitativă ofertă este cea de la SRL AbralArt Product urmată de Polarh Design şi urmează de purtat negocieri în primul rînd cu AbralArtproduct, deoarece citind atent viziunea acestora, ea arată că ei cunosc foarte bine situaţia de la cetatea Soroca.
În urma votării a 6 membri – pro şi  abţinut -1 membru al grupului de lucru s-a decis să fie împuternicit preşedintele grupului de lucru, Dl Victor Său să negocieze cu aceste 2 firme.
foc