1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stimate Domnule Consilier

PDFImprimareEmail

 

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală    (nr. 436 din 28.12.2006), Vă înştiinţez, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr. 24 din 06 februarie  2013,   Consiliul Raional Soroca se convoacă în şedinţă ordinară pe data de 26 februarie 2012, ora 1000, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional, pe adresa Oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.

Lista  proiectelor de   decizii propuse spre examinare  se anexează.

Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina WEB: www.soroca.org.md la opţiunea “procesul decizional - proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional.

Informaţii suplimentare puteţi primi la telefoanele (230) 22057.

 

Comisiile de specialitate ale consiliului raional se convoacă în şedinţă:

 

Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică

–  20 februarie 2013 ora 900, etj 1, sala de protocol;

 

Comisia pentru dezvoltarea economică şi a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

–  20 februarie 2013 ora 1000, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, nr. 310;

 

Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret

–  20 februarie 2013 ora 1100, etj 2, biroul şefului Direcţiei Generală Învăţămînt, nr. 212;

 

Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului

–  21 februarie 2013 ora 0900, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Generală Finanţe, nr. 325.

 

 

 

 

 

Ion Spataru,

secretar  al Consiliului Raional Soroca