1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

PDFImprimareEmail

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca
pentru examinare în şedinţa ordinară din 26 februarie 2012
Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa ordinară din 26 februarie 2013  conform listei anexate.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative.
Termenul limită de  elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului  este  11 februarie 2013.
Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta  proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate începînd cu 11 februarie 2013.
Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 22 februarie 2013.
 
Lista proiectelor de decizii
propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 26 februarie 2013

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

Responsabili de examinarea propunerilor şi recomandări la proiectele deciziilor

Cu privire la raportul de activitatea a preşedintelui raionului şi a serviciilor publice din subordine  pe perioada respectivă a anului 2012.

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel 230 22848

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2012.

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.

Tel. 230 23289

Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2013.

 

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.

Tel. 230 23289

Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.

Tel. 230 23289

Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la activitatea instituţiei  publice „Azilul „Acasă”, fondată de consiliul raional

Polina Cojocaru, şef al Serviciului Audit Intern

Tel 230 23185

Cu privire la mersul realizării Strategiei raionale de asigurare cu apă potabilă

Alexandru Sorocean, şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală Drumuri Arhiteactură

Tel 230 22933

Tatiana Ţarălunga, şef al  IP „Agenţia Dezvoltare şi Integrare Publică”

Tel. 230 30191

Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la  Strategia  raionale de dezvoltare a drumurilor raionale

Alexandru Sorocean, şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală Drumuri Arhiteactură

Tel 230 22933

Tatiana Ţarălunga, şef al  IP „Agenţia Dezvoltare şi Integrare Publică”

Tel. 230 30191

Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la  modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate suburbane Soroca Staţia de Autobuse - Cosăuţi, cu suplinirea cu alte curse regulate noi

Alexandru Sorocean, şef al Secţiei Const. Gosp. Com. Drum. Arhitectură

Tel 230 23329

Cu privire la  modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate suburbane Soroca Staţia de Autobuse –Bulboci prin satul Regina Maria şi Bulbocii Noi, cu suplinirea cu alte curse regulate noi

Alexandru Sorocean, şef al Secţiei Const. Gosp. Com. Drum. Arhitectură

Tel 230 23329

Cu privire la activitatea Instituţiei  Publice „Agenţia Dezvoltare şi Integrare Publică”

 

Tatiana Ţarălunga, şef al  IP „Agenţia Dezvoltare şi Integrare Publică”

Tel. 230 30191

Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Polina Cojocaru, şef al serviciului audit intern.

Tel. 230 23185

Email:   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului raional de asistenţă psihopedagogică

Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

Tel. 230 22223

Email: edu.soroca@mail.md

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP Spitalul Raional Soroca  A. Prisacari

Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca

Tel. 230 23487

Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CMF Soroca

Ludmila Cioban, director al IMSP CMF Soroca

Tel. 230 22216

Email:   cmfsoroca@ mednet.md

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Rudi

Ion  Vasilachi, director al IMSP CS Rudi

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Visoca

Agnesa  Brighidin, director al IMSP CS Visoca

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Bădiceni

Maslo Tamara , Director  al IMSP  CS Bădiceni

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Căinari-Vechi

Veronica Paşa, Director  al IMSP  CS Căinari-Vechi

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Slobozia-Cremene

Angela Sochirca , Director  al IMSP  CS Slobozia-Cremene

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Nemireuca

Gonţa Veaceslav , director  al IMSP  CS Nemireuca

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Parcani

Lilia Procop , Director  al IMSP  CS Parcani

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Vădeni

Verbiţchii Elena , Director  al IMSP  CS Vădeni

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Vasîlcău

Starăş Ion, Director  al IMSP  CS Vasîlcău

Tel.

Cu privire la aprobarea normelor specifice pentru  IMSP CS Rubleniţa

Catan Nina , Director  al IMSP  CS Rubleniţa

Tel.

Cu privire la controlul medical profilactic şi asanarea cavităţii bucale a elevilor din Raionul Soroca.

Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca

Tel. 230 23487

Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la protezarea dentară a unor categorii de veterani din Raionul Soroca.

Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca

Tel. 230 23487

Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile aflate în gestiunea  IMSP Spitalul Raional Soroca  A. Prisacari

Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca

Tel. 230 23487

Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca    nr.14/  din 27.09.2012 ,,Cu privire la  retragerea unor active aflate în   gestiune la IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari”

Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca

Tel. 230 23487

Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr.12/11 din 07.06.2012 „Cu privirea la transmiterea  în comodat a unor bunuri imobile Direcţiei Învăţămînt”

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri  imobile IP Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri  imobile IP Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin”

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri  imobile IP Liceul Teoretic „Petru Rareş”

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri  Imobile  IP Liceul Teoretic Racovăţ

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la darea în locaţiune a unor bunuri imobile, aflate în comodat la Secţia Cultură şi Turism

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie „cu strigare” a unor  bunuri imobile, aflate în comodat la Secţia Cultură şi Turism

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţia „cu strigare” a unor  bunuri imobile, aflate în comodat la IP Liceul Teoretic  „Constantin Stere”.

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la  anunţarea licitaţiei „cu strigare”  privind darea în locaţiune a unui bun imobil

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privirea la transmiterea în locaţiune  a  unor bunuri imobile

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la acceptarea transmiterii  în proprietatea publică a statului a unui bun imobil.

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional   nr. 9/4 din 03.07.2008 „Cu privirea la fondarea IP  „Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă” şi  deciziei nr. 05/16 din 27.10.2011 „Cu privire la modificarea  componenţei nominale a consiliului de administrare al IP   „Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”

Elena Focşa, şef al Secţiei Economie

Tel. 230 22848

Cu privire la modificarea şi completarea actelor de constituire a Instituţiei Bilioteca Publică „Mihail Sadoveanu”

Grigore Bucătaru, şef al Secţiei Cultură şi Turism

Tel. 230 23124

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni culturale al şef al Secţiei Cultură şi Turism pentru anul 2013

Grigore Bucătaru, şef al Secţiei Cultură şi Turism

Tel. 230 23124

Cu privire la modificarea Anexei nr. 4 a Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 1/2  din 01.07.2011

Victoria Andriuţă, şef al Secţiei Resurse Umane

Tel 230 22026

 

Cu privire la controlul medical profilactic şi asanarea cavităţii bucale a elevilor din Raionul Soroca.

Victoria Andriuţă, şef al Secţiei Resurse Umane

Tel 230 22026