1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Înmînarea certificatelor de înregistrare instituțiilor de învățămînt

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 02.10.2012  cu privire la finanțarea în bază de cost standart per elev cu utilizarea coeficienților de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituțiile de învățămînt primar  și secundar general, finanțate  din bugetele unităților teritorial-administrative și în baza Legii nr. 91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Consiliul Raional Soroca a adoptat o decizie prin care au fost operate modificări la nivel de structură în sistemul educațional din raion.certificate
Astfel, la 16 instituții de învățămînt din raion li s-a atribuit statutul de instituții publice, ordonatori secundari de credite, iar 35 de instituții au devenit ordonatori terțiari de credite.
La data de 17 ianuarie 2013, în cadrul unei ședințe, au fost înmînate certificatele de înregistrare a 16  Instituției Publice, ordonatori secundari de credite: Liceul Teoretic ”Constantin Stere”,  Liceul Teoretic ”Petru Rareș”,  Liceul Teoretic ”Ion Creangă”,  Liceul Teoretic Rublenița, Liceul Teoretic Racovăț, Gimnaziul nr. 1, Liceul T eoretic  ”A. Pușkin”, Gimnaziul Schineni, Gimnaziul ”Alexandru Lupașcu”, Volovița, Gimnaziul ”Nicolae Cornea”, Zastînca, Gimnaziul Bulboci, Gimnaziul ”Valeriu Burduja”, Șepteleci, Gimnaziul ”Dinastia Romanciuc”, Vădeni,  Gimnaziul ”Eva Gudumac”, Tătărăuca Veche, Gimnaziul Vărăncău, Gimnaziul Stoicani.
certificat_2
În cadrul aceleeași ședințe a fost abordat un spectru larg de probleme ce țin de funcționarea în noile condiții a acestor instituții.