1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PENTRU TARILE DE TREAPTA TREI

Comisia Europeană a instituit un fond de susţinere a democra­ţiei  în ţările de treap­ta trei, învecinate cu UE. „Crearea fondului e binevenită, dat fiind că anul 20l3 va fi hotărîtor pentru transfor­mările democratice, în parte, în ţările înveci­nate cu UE”,  a menționat şeful serviciului de politică externă a UE Catherine Ashton.
77e69cd6657a9bb0162f78548575bff5
Fondul european de susţinere a democraţiei e destinat pentru oferirea granturilor băneşti jurnalişti­lor, blogherilor, organizaţiilor necomerciale înregistrate sau neînregistrate, sindi­catelor, cît şi organizaţiilor politice, inclusiv acelor ce activează în ilegalitate.
Fondul e orientat spre susţinerea mişcărilor de­mocratice în Algeria, Arme­nia, Azerbaidjan, Belarusi, Egipt, Gruzia, Iordania, Li­ban, Maroco, Moldova, Si­ria, Ucraina şi Palestina.
Fondul va fi finanţat din contul contribuţiilor bene­vole a ţărilor membre a UE. Volumul iniţial de finanţare din partea fondului va con­stitui 14,5 mln. euro. Se presupune, că în următorii trei ani, se vor mai aloca su­plimentar încă 10 mln. euro.