1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PREGĂTIRE CĂTRE IARMAROC

Recent a avut loc şedinţa Comisiei de organizare a iarmarocului de Crăciun. D-l Vladimir Nicuţa, vicepreşedintele raionu­lui, a menţionat că ziua de Crăciun dă tonul sărbătorilor de iarnă, constituind o releva­ţie sufletească pentru creştini.
Membrii Comisiei au ascultat raportul d- lui Grigore Bucătaru, şeful secţiei cultură şi turism, vizavi de organizarea Iarmarocului de Crăciun, potrivit căruia alaiul cu măşti de Cră­ciun anul acesta va poposi pe Piaţa Libertă­ţii, unde va fi instalat pomul de Anul Nou din două direcţii - dinspre piaţa mare agricolă, pe strada Independenţei, şi dinspre biserica „Adormirea Maicii Domnului” pe strada Ştefan cel Mare. Ambele branşe ale Paradei Portu­lui Popular se vor asocia într-un spectacol de bază multicolor a măştilor pe Piaţa Libertăţii. S-a atenţionat participarea tuturor etniilor care populează raionul nostru, adică a comunită­ţilor slavonă, poloneză, a romilor, a evreilor ş.a.m.d., a ansamblurilor folclorice, instituţiilor de învăţămînt etc. Parada portului popular care s-ar deplasa din două direcţii spre Piaţa Libertăţii, ar putea bloca căile de transport din oraş, ce ar provoca incomodităţi populaţiei. Rămîne de a soluţiona această chestiune. Anul acesta va avea loc ediţia a III-a a Iar­marocului de Crăciun.