1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț

Stimate Domnule Consilier,

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436 din 28.12.2006), Vă înştiinţez, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr. 277 din 03 decembrie 2012, Consiliul Raional Soroca se convoacă în şedinţă extraordinară pe data de 18 decembrie 2012, ora 1000, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional, pe adresa Oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare se anexează.
Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina WEB: www.soroca.org.md la opţiunea “procesul decizional - proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional.
Informaţii suplimentare puteţi primi la telefoanele (230) 22057.

Comisiile de specialitate ale consiliului raional se convoacă în şedinţă:

Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică
– 12 decembrie 2012 ora 900, etj 1, sala de protocol;

Comisia pentru dezvoltarea economică şi a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
– 12 decembrie 2012 ora 1100, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, nr. 310;

Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret
– 13 decembrie ora 900, etj 2, biroul şefului Direcţiei Generală Învăţămînt, nr. 212;

Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului
– 13 decembrie 2012 ora 1100, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Generală Finanţe, nr. 325.

Ion Spataru,
secretar al Consiliului Raional Soroca