1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

PDFImprimareEmail

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinare în şedinţa extraordinară din 18 decembrie 2012

Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa extraordinară din 18 decembrie 2012 conform listei anexate.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative.
Termenul limită de elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului este 04 decembrie 2012.
Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate începînd 04 decembrie 2012.
Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 14 decembrie 2012.

Lista proiectelor de decizii
propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 18 decembrie 2012


Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

Responsabili de examinarea propunerilor şi recomandări la proiectele deciziilor

Cu privire la dispunerea şăsurilor pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor anul naşterii 1997 şi încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel cucivil, pe perioada anului 2013
Alexei Gorpin, comamdant al Centrului Militar Teritorial Soroca
Tel 230 22323, 22890
Cu privire la activitatea Instituţiei Publice „Agenţia Dezvoltare şi Integrare Publică”
Tatiana Ţarălunga, şef al IP „Agenţia Dezvoltare şi Integrare Publică”
Tel. 230 30191
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Polina Cojocaru, şef al serviciului audit intern.
Tel. 230 23185
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal IMSP CMF Soroca pentru anul 2013
Liudmila Ceban, director al IMSP CMF Soroca
Tel. 230 22216
Email: cmfsoroca@ mednet.md
Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP CMF Soroca
Liudmila Ceban, director al IMSP CMF Soroca
Tel. 230 22216
Email: cmfsoroca@ mednet.md
Cu privire la aprobarea Statelor de funcţie al CS Rudi pe anul 2013
Ion Vasilachi, director al IMSP CS Rudi
Tel. 230 22216
Email: cmfsoroca@ mednet.md
Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP”CS Rudi
Ion Vasilachi, director al IMSP CS Rudi
Tel. 230 22216
Email: cmfsoroca@ mednet.md
Cu privire la aprobarea Statelor de funcţie al CS Visoca pe anul 2013
Agnesa Brighidin, director al IMSP CS Visoca
Tel. 230 22216
Email: cmfsoroca@ mednet.md
Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP”CS Visoca
Agnesa Brighidin, director al IMSP CS Visoca
Tel. 230 22216
Email: cmfsoroca@ mednet.md
Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal IMSP Spitalul raional Soroca „A. Prisacari” pentru anul 2013.
Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca
Tel. 230 23487
Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Mihai Mîţu, director al IMSP Spitalul raional Soroca
Tel. 230 23487
Email : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Raportul privind execuţia bugetului raional pentru 9 luni a anului 2012.
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.
Tel. 230 23289
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013 în prima lectură.
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.
Tel. 230 23289
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013 în lectura a doua.
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.
Tel. 230 23289
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la rectificarea Bugetului raional pentru anul 2012.
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.
Tel. 230 23289
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la solicitarea de la BC „Moldova-Agroinbanc” SA a unui credit pentru efectuarea cheltuielilor de capital.
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe.
Tel. 230 23289
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la casarea plantaţiilor perene.
Serghei Slutu, şef al Direcţiei Agricultură şi alimentaţie.
Tel. 230 23353
Cu privire la crearea Serviciului social Plasament de tip familial pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale sau în etate.
Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie Familie
Tel 230 22538
Cu privire la activitatea IP Centrul Multifuncţional „O Şansă”.
Polina Cojocaru, şef al Serviciului Audit Intern
Tel 230 23185
Cu privire la numirea în funcție a conducătorului Instituției Publice Centru multifuncțional de servicii sociale ”O Şansă ”.
Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel 230 22026
Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.
Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel 230 22026
Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale.
Victoria Andriuţa, şef al Secţiei Resurse Umane
Tel 230 22026
Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Soroca pentru anul 2013.
Stela Zabrian, şef al Serviciului Relaţii Publice
Tel 230 22494
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentu implementarea Politicilor Consiliului Raional Soroca pentru anul 2013.
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel 230 22848
Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile.
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel 230 22848
Cu privire la transmiterea în proprietatea statului a unor bunuri imobile.
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel 230 22848
Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea public raională a unor bunuri imobile.
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel 230 22848
Cu privire la modificarea şi aprobarea actelor de constituire a instituţiilor publice de învăţămînt.
Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
Tel 230 22223