1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

An greu cu rezultate bune

            Sărbătoarea profesională a plugarilor a coincis în acest an cu totalizarea activităţii colectivelor de muncă din agricultură. Iar spectacolul a demarat în Palatul de cultură din Soroca, cu un dans inedit al „Nistrenilor” „Bătuta de la sat”.
Cu mesaj de salut s-a adresat către cei circa 400 de agricultori, prezenţi în sală, preşedintele raionului Victor Său, care a fost întîmpinat în scenă cu un colac „cît roata morii”, rumân şi frumos ornamentat de brutarii de la firma „Testor”.P1530256
Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Mihai Grosu a înmînat scrisori de recunoştinţă şi Diplome de onoare ale acestei instituţii guvernamentale conducătorilor de gospodării Valentina Bric din Stoicani, Mihail Cebotari din Racovăţ, Vitalie Mînzat de la Regina Maria, Vasile Sochircă de la Dubna, Iurie Ţurcan de la Hristici, Valentina Marciuc de la Iarova, Vladimir Ivanov din Şeptelici, Alexei Florea de la Slobozia Cremene, Ghenadie Muntean de la Rubleniţa, Victor Guţu – AMG „Kernel-grup”, Pavel Cebotari de la Oclanda, Mihail Cristian de la Regina, Oxana Petrovici – SA „Alfa-Nistru”, Ala Lisnic – „Testor”.
O elocuţiune a rostit şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie Serghei Slutu.
P1530244
      - Deşi anul a fost unul extrem de complicat prin condiţiile climaterice plugarii soroceni au obţinut rezultate satisfăcătoare, - a menţionat Serghei Slutu. – În raion au fost recoltate 28468 tone de cereale şi leguminoase de prima grupă, productivitatea fiecărui din cele 13160 de hectare constituind 21,6 chintale.  Rodnicia hectarului de floarea soarelui a atins 13 chintale. De pe 10200 hectare de porumb s-au strîns cîte 18 chintale de grăunţe, iar la SRL „Scripta-Prim” – cîte 48,3 chintale. S-au extins suprafeţele de sfeclă de zahăr şi soie. Recolte bune au obţinut şi legumicultorii. Iar livădarii de la Rubleniţa au cules cea mai mare roadă de fructe – cîte 178 chintale la hectar. La moment 96 la sută din terenurile agricole sunt arate, o bună parte au fost prelucrate conform noilor tehnologii. S-au însămînţat cu grîu 12556 de hectare sau cu 1000 de hectare mai mult decît în anul precedent. Orz de toamnă avem 1000 de hectare şi 800 de hectare de rapiţă. Toate culturile de toamnă se află într-o stare bună.P1530258
          Preşedintele raionului Victor Său şi şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie Serghei Slutu au înmînat fruntaşilor în muncă Diplome de onoare, premii băneşti şi colaci.
Cei prezenţi au fost felicitaţi de o delegaţie a agricultorilor din raionul Iampol, iar interpreţii de muzică populară şi de estradă Maria Şura şi Igor Cuciuc le-au adresat frumoase cîntece şi cuvinte de recunoştinţă pentru munca lor.