1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

MARIAN LUPU LA SOROCA

    Săptămâna aceasta a dema­rat cu vizita de lucru la Soroca a preşedintelui Parlamentului Re­publicii Moldova, Marian Lupu.
Oficialul de stat a avut o între­vedere de lucru cu agenţii econo­mici din raion, reprezentanţii ser­viciilor desconcentrate şi aparatul preşedintelui raionului. După o prezentare a raionului evaluată de către preşedintele raionului, Victor Său, Marian Lupu a făcut dezvă­luiri asupra politicii naţionale şi a vectorilor principali pe care i-a luat republica noastră. Scopul vizitei preşedintelui Parlamentului a fost de a asculta “vocea” sorocenilor vis-a-vis de noua politică fisca­lă, care se vrea implementată în Moldova din 2013 sau cel târziu 2014. Reforma fiscală prevede ca agenţii economici din sectorul agrar să achite un impozit unic, o sumă fixă în funcţie de grad-hectar. Noul proiect de lege a fost deja înregistrat. Potrivit lui Marian Lupu noul sistem fiscal stârneşte dispute la capitolul nivelului impo­zitului. Suma variază între 2,50 - 3 lei pentru grad-hectar, iar unele instituţii propun 5-7 lei pentru grad hectar. Acest sistem vine să con­struiască noi relaţii între agentul economic şi stat, să facă o ordine mai eficientă în sistemul de evi­denţă.
IMG_9374
   
    O noutate îmbucurătoare adusă de preşedintele Parlamen­tului agricultorilor soroceni a fost că pe viitor se prevede ca fiecare agent economic sau gospodărie ţărănească va avea posibilitatea să-şi procure carburanţii necesari pentru prelucrarea pămîntului din sursele pe care le găseşte mai convenabile. Adică se oferă posi­bilitatea să se achiziţioneze petrol pentru prelucrarea solului chiar direct de la producător numai de- ai putea...
Acest proiect de lege a stîrnit un şir de discuţii în rândurile agenţilor economici soroceni. Vic­tor Guţu, consilier raional, directorul AMG ”Kernel” a pus la dubii eficienţa acestui sistem fiscal. La părerea dumnealui agentul eco­nomic are mai mult de pierdut de­cât de cîştigat de pe urmaimplementării acestui proiect. Oficialul de stat, Marian Lupu ca răspuns a subliniat că problema trebuie privită mai larg şi atunci se vor profila şi beneficiile.
    Mari dispute au fost pe mar­ginea subiectului agricol. Agenţii economici din teritoriu l-au luat cu asalt pe viceministrul agricul­turii, Dumitru Godoroja, care a venit împreună cu preşedintele Parlamentului RM. Sorocenii sunt indignaţi de metoda de subven­ţionare, dar sunt bucuroşi şi de puţinul care-l au. Soroca anul acesta va beneficia de 2 mln.500 mii lei la subvenţionare, câte 200 lei pentru 12000 hectare. A fost ridicată şi întrebarea cu birocra­ţia şi multiplele acte necesare la subvenţionare. Viceministrul a zis că anume datorită multiplelor documente pe care trebuie să le prezinte agentul economic Repu­blica Moldova câştigă bani pentru subvenţionare. Datorită aderării Republicii Moldova la programul IPARD în parteneriatul estic în anii 2014-2020 Moldova va avea mult de câştigat. Şi aceştea sunt bani irambursabili...
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova a atenţionat că fiecare proiect de lege este pus în dezbateri publice şi cel prezentat de dumnealui nu este o excepţie. Marian Lupu s-a reţinut pentru întreaga zi la Soroca şi în după ameaza zilei de luni a avut o întîlnire şi cu toţi primarii din raion unde deasemeni a discutat acti­vitatea Parlamentului şi proiecte­le de lege care sunt în derulare, dar nu a ezitat de a face notiţe pe marginea celor spuse de soroceni. Astfel că marele demnitar de stat a luat la "carandaş" toate în­trebările şi sugestiile sorocenilor.