1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Economia Țării Depinde De Calitatea Drumurilor

    Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Anatolie Şalaru a făcut o descriere a situaţiei drumu­rilor în Republica Moldova la momentul actual în ca­drul întâlnirii în teritoriu cu reprezentanţii Consiliului Raional Soroca şi primarii comunelor şi satelor din ra­ion. Dumnealui a menţionat că s-a deplasat la Soroca, pe un drum cam hopuros, dar care va deveni, cu sigu­ranţă, degrabă, unul euro­pean, remarcînd totodată, cu satisfacţie, că astfel de drumuri,adică nereparate, sunt tot mai puţine la noi în republică.
S-a specificat că din cauza crizei din Europa, finanţatorii şi-au luat angajamentul să fie reconstruită doar porţiunea de drum Sărăteni - Soroca, adică nu pînă la localitatea Unguri, cum era preconizat anterior. Lucrările propriu zise de reconstrucţie a drumu­lui vor începe la primăvară. Apropo, în această perioadă va demara reconstrucţia capi­tală pe mai multe sectoare din Moldova. Ba chiar se preconi­zează, în cadrul unui proiect ambiţios, construcţia unui pod peste Prut, sigur, cu implica­rea României.
Ministrul transporturilor a menţionat că în următorii 2 - 3 ani vor fi reabilitate cir­ca 1000 kilometri de drumuri naţionale. Mai mult ca atît, se preconizează şi reabilitarea drumurilor locale, ce duc în­spre obiecte de menire soci­ală (şcoli, grădiniţe ş.a.m.d.). Atît doar că în acest scop vor interveni nişte modificări în le­gislaţie.
DSCN3434
     S-a specificat că drumul e ca şi omul, dacă nu se in­tervine la timp în ceea ce priveşte reparaţia, restaurarea, renovarea, situaţia se înrău­tăţeşte vădit, problemă care pentru noi, moldovenii, este una dureroasă. Anul acesta, pe teritoriul republicii au acti­vat 200 şantiere. Dar au per­sistat multe probleme, printre care cea a braţelor de muncă, mai cu seamă ’ a specialiştilor. Investitorii străini erau nevoiţi să aducă specialişti moldo­veni din Cehia, Italia... S-a remarcat, că calitatea muncii prestată de muncitorii noştri, de pe loc, lasă mult de dorit, adică un muncitor străin lu­crează de 3 ori mai productiv, căci un moldovean ba fumea­ză, ba discută sprijinit în in­strumente ş.a.m.d.
- Viteza dezvoltării econo­miei unei ţări e direct proporţi­onală cu calitatea drumurilor, a mai spus ministrul Trans­porturilor. Anual statul pierde circa 4 mlrd. de lei din cauza calităţii rele a drumurilor: ne ocolesc rutele tranzite, e cos­tisitoare procurarea pieselor noi. Dar cea mai dureroasă este pierderea vieţilor ome­neşti. 400 - 500 mii euro pier­de statul odată cu decesul în urma accidentelor rutiere. De altfel, mor oameni în acciden­te rutiere şi atunci cînd dru­murile sunt bune: din cauza excesului de viteză.
       Aşadar, trebuie să evolueze nu numai tehnica, calita­tea drumului, dar trebuie să ne modernizăm şi noi, a mai menţionat dl Şalaru.
Primarii din raion au ţinut să adreseze d-lui ministru ’mai multe întrebări. De exemplu, primarul de Nimereuca s-a interesat la dl Şalaru de ce nu survine un răspuns oficial în legătură cu demersul făcut anul trecut vizavi de podul plutitor care ar satisface necesităţile sătenilor, căci îi lea­gă multe de orăşelul de peste Nistru - Camenca: relaţii de rudenie, etc.Primarul de Cosăuţi dl Vasile Sîrghi, a solicitat ajutor pentru reparaţia a două poduri pe drumul central, iar Serghei Cetulean - primarul comunei Parcani, şi-a împărtăşit cu cei de faţă durerea vizavi de sta­rea dezastruoasă în care se află o porţiune de drum local ce duce spre satul Voloave. Sectorul de drum este unul vital pentru săteni, dar prezin­tă un pericol mare, căci o por­ţiune e practic o groapă mare. Trotuare nu sunt, dar pe aco­lo se deplasează sătenii. Mai mult ca atît, şoferii refuză de a transporta pe acel drum copiii la şcoală.
       Primarul de Bădiceni, pro­fir Valuţă, a accentuat că pe drumul din sat este o porţiune de 0,5 km pe care pe timp de ploaie este imposibil de mers. La fel e situaţia şi pe drumul ce duce spre dispensarul psihonevrologic. La care dl Şalaru a menţionat că bani pen­tru reparaţie nu sunt şi toate problemele trebuie rezolvate reieşind din fondurile ce se repartizează pentru fiecare raion în parte.