1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Nu - Apeductului fără sisteme de Canalizare

“De acum încolo o aten­ţie deosebită se va atrage construcţiei sistemelor de canalizare".
Afirmaţia aparţine viceministrului Mediului Lazăr Chirică, care a avut o întrevedere cu primarii din raion şi reprezentanţii serviciilor desconcentrate în cadrul unei vizite de lucru efectuate de oficial la Soroca.DSCN3409 Potrivit celor spuse de viceministrul L.Chirică în viitor proiectele de aprovizio­nare cu apă nu vor fi accepta­te fără proiectele tehnice pen­tru sistemele de canalizare. Lipsa sistemelor de canaliza­re duce la poluarea intensă a atmosferei, precum şi a apelor freatice. Acest fapt i-a deter­minat pe cei de la Ministerul Mediului să nu mai prevadă proiectele de apeduct fără proiecte a sistemelor de cana­lizare. Tot la acest capitol Lazăr Chirică a îndemnat agenţii economici să ia în gestiune sistemele de apă şi canalizare, asigurîndui că investiţiile sunt benefice, din lipsa de concurenţi. În general, astăzi se lucrează mult la capitolul aprovizionării cu apă potabilă, în zona nordului din tronsonul Soroca - Bălţi, astfel ca să se folosească apele de suprafaţă, iar cele subterane să treacă în rezerva de stat. La întâl­nire s-a discutat şi problema lacurilor care deseori inundă localităţile din preajmă. Viceministru a evidenţiat că inun­daţiile sunt deseori rezultatul lipsei de ecluzii la lacurile de acumulare.
DSCN3408
Un alt vector trasat de Mi­nisterul Mediului pe care l-a relatat domnul Chirică este împădurirea. Sunt alocate mij­loace financiare considerabile pentru procurarea puieţilor. Astăzi 12,8% din tot terito­riul republicii este împădurit. Această cifră se cere rotungită măcar la 15%.
Viceministrul Mediului Lazăr Chirică a chemat primarii să înainteze proiecte la Fon­dul Ecologic de Stat pentru a soluţiona problemele din teritoriu. Din 2009 până în prezent raionul Soroca a be­neficiat de peste 8 mln de lei în cadrul proiectelor ecologice susţinute de Fondul Ecologic de Stat. Acum este în stadiu de implementare un proiect de amenajare a parcului de lîngă Palatul de cultură din Soroca.