1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pe aripile folclorului

Recent, în sala Palatului de Cultură Soroca a avut loc Festivalul-concurs ra­ional de muzică populară „Victor Postolachi”.
Concursul a accentuat o dată în plus că Soroca naşte talente, dar şi le promovea­ză, asaltîndu-le frumos zborul spre orizontul succesului.
Victor Său, preşedintele raionului, a remarcat valoarea incontestabilă a festivalului şi a dat start manifestării.
În dimineaţa zilei, în ca­drul concursului au evaluat, rînd pe rînd, mai mulţi partici­panţi, pentru ca în seara zilei, la Gala Laureaţilor, publicul să rămână fascinat şi mîngîiat de o muzică pe măsură ce a fă­cut cinste celui, numele cui îl poartă festivalul.P1530099
Aş vrea să remarc faptul că numele profesorului, men­torului muzical Victor Postolachi, a ghidat întreaga mani­festare. În holul Palatului de Cultură, un stand impunător, cu poze ce cuprindeau diver­se etape ale vieţii maestrului, părea că şoptea vizitatorilor: soroceanul Victor Postolachi a fost un adevărat om de artă, iar cei ce aspiră spre culmile Olimpului au ce învăţa de la Dumnealui.
Un juriu competent în frun­te cu maestrul Nicolae Botgros, a desemnat învingătorii.
Dl Nicolae Botgros a menţionat:
- Sunt şi eu unul dintre fe­riciţii care au stat în braţele d-i Victor Postolachi. Pentru mine totdeauna festivalul, chiar şi a III ediţie, este unul important. Cîţi ani voi trăi înainte, întot­deauna voi participa la acest festival. M-am aşteptat ca să întîlnesc aici copii talentaţi, care iubesc şi fac muzică chiar de dragul lui Victor Postolachi.
Participanţii la festival au fost menţionaţi cu diplome şi premii. De locul I, secţiunea solişti vocali, s-a învrednicit Marcela Vuicu, iar la compar­timentul solişti-instrumentişti Premiul Mare i-a revenit lui Constantin Cazacu.
Marcela Vuicu:
- Pentru mine participarea la festival înseamnă o expe­rienţă foarte mare - îmi îm­bogăţesc repertoriul, dar am şi posibilitatea să cînt în faţa unui juriu profesionist în frun­te cu Nicolae Bodgros. Pentru
mine aceasta este o onoare.
Constantin Cazacu:
-  M-am pregătit foarte mult pentru a participa la acest fes­tival. Am luat parte şi în anii precedenţi.
La festival soliştii au fost acompaniaţi de orchestra „Nistrenii” din oraşul Soroca. Dirijorul Gheorghe Dumi­nică a rămas impresionat de talentul tinerilor. Dumnealui a menţionat:
- L-am stimat pe dl Victor Postolachi cît era în viaţă şi acum, dorind să-i înveşnicim numele, am descoperit mai multe talente.
Festivalul a fost organizat de Secţia Cultură, cu susţine­rea Consiliului Raional Soroca.P1530132
Grigore Bucătaru, şeful Secţiei Cultură şi Turism Soroca, s-a împărtăşit cu noi:
- Eu sper că asemenea manifestări culturale, organi­zate la Soroca, ne înalţă pe noi şi ne fac să fim demni de ceea ce facem, pentru că a păstra memoria unui virtuos muzician înseamnă a păstra memoria unui neam, să dăinuim mulţi ani prin muzica noas­tră populară.
Festivalul-concurs raional de muzică populară este la cea de-a III ediţie. Acesta se desfăşoară în memoria muzi­cianului şi profesorului Victor Postolachi. Următoarea ediţie va avea loc peste doi ani.