1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tinerii raionului Soroca

       Mai mulţi tineri ce fac par­te din consiliul local al tinerilor, luni dimineaţa, la cravată şi-au ocupat locurile de muncă în di­ferite secţii ale aparatului pre­şedintelui. Aici li s-au deschis larg uşile şi li s-a oferit posibili­tatea de a afla mai multe ches­tiuni ce ţin de un domeniu sau altul. Unii din ei au avut ocazia să se informeze despre felul cum decurge activitatea şi în unele localităţi din raion.
Astăzi, împreună cu vi­cepreşedintele raionului Soroca Vladimir Nicuţa, am vizitat localităţile Şeptelici, Şolcani, Cremenciug, Oclanda. Am constatat că este o altă lume la sat, am aflat foarte multe lucruri noi, care m-au impresi­onat mult. Este foarte bună o astfel de iniţiativă de a oferi ti­nerilor şansa de a vedea „cum stau lucrurile pe viu” la Con­siliul Raional, - menţionează Ştefan Chistol.
        O zi în care învăţ ceva nou este o zi împlinită. Am avut posibilitatea să mă informez cum stau lucrurile şi care sunt obiectivele în activitatea secţiei audit intern, - îşi împărtăşeşte gîndul Ana Chetrari.
Constantin Revenco, Dori­an Dragan au rămas profund impresionaţi de lucrul pe care-l desfăşoară zi de zi Direc­ţia Agricultură şi Alimentaţie. Tinerii s-au informat atît des­pre ce creşte pe pămînturile Sorocii, dar şi cum se dezvoltă sectorul zootehnic şi care sunt problemele acestuia. La fine­le vizitei aceştia au constatat că agricultura este pilonul de bază al economiei ţării.
-               Mi-a fost foarte interesant să aflu ce este Direcţia Finan­ţe. Cum planifică lucrul, cum estimează bugetul, cum se calculează finanţele, cum sunt direcţionate etc. Este o experi­enţă bună, lucru care m-a de­terminat să-mi aleg viitorul.
-               Direcţia Învăţămînt, după mine, este ’ una cea mai impor­tantă. Aici toţi sunt preocupaţi de calitatea sistemului de învăţămînt în raion. Am văzut că sunt foarte multe lucruri de care se preocupă angajaţii acestei direcţii, ceea ce mi-a îmbunătăţit viziunea, - spune Iulian Gasan.
Toate aceste păreri, dar şi altele, au fost spuse în cadrul şedinţei de totalizare a vizitei
tinerilor, care s-a desfăşurat în biroul preşedintelui raionului Soroca, Victor Său. Reflecţii asupra zilei guvernării tinerilor în cadrul Consiliului Raional au avut de zis şi şefii secţiilor şi direcţiilor.
-               Este foarte bine că aţi avut posibilitatea de a vedea cum stau lucrurile în cadrul conducerii raionului. Deseori se fac păreri greşite, fără a studia şi a se informa despre o chestiune sau alta, lucru care este incorect. Mai întîi trebuie să te implici, apoi să critici. Am auzit şi eu azi păreri şi idei noi, lucru care m-a bucurat. Şi sper că voi, cei de mîne, veţi desfă­şura o activitate nu mai rea ca noi, - a zis Elena Focşa, şefa secţiei economie.
; Este o experienţă unicală pentru tineri pentru a vedea cu ce se ocupă conducerea Con­siliului Raional şi a prelua din experienţa lor. Ar putea să fie o continuare a acestui eveni­ment de a crea Clubul Tineri­lor Guvernatori, care va con­tinua buna iniţiativă. Sperăm ca buna experienţă a tinerilor consiliului local să fie preluat şi de altele din ţară, - a spus Ion Babici, Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia.
       Vadim Sîrghi, în această zi a fost pe post de preşedinte al raionului Soroca.
Astăzi m-am convins că nu e deloc uşor să acorzi o aten­ţie sporită fiecărui cetăţean al raionului. Pentru ca să pătrunzi şi să găseşti soluţia potrivită la orice întrebare, trebuie să fii bine informat, să cunoşti bine activitatea fiecărei secţii, direc­ţii, serviciilor desconcentrate. Din partea tinerilor aduc mulţu­miri conducerii raionului, care a venit cu această iniţiativă, Centrului de Resurse pentru Tineret "Dacia".
      Victor Său, preşedintele raionului Soroca, a mulţumit tuturor care au făcut posibilă această zi, menţionînd că tine­rii sunt viitorul ţării, de aceea tot ce se face la zi de conduce­rea ţării, raionului este pentru bunăstarea lor, pentru ca în vi­itor aceştia_ să aleagă să rămînă acasă. În final preşedintele a înmînat tinerilor diplome şi le-a urat mult succes.
Această activitate este una din cele preconizate în cadrul săptămînii tineretului, care va culmina cu un concert, desfă­şurat de Ziua tineretului.