1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Împreună pentru demnitatea umană

    Elevii din instituţiile de învăţămînt din raionul Soroca vor fi paşaportizaţi. Această propunere va fi lansată de către Direcţia învăţămînt.
    Recent autorităţile locale s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde cu genericul „Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”, ideea aparţinînd Procuraturii raionului Soroca.
    Vladimir Nicuţa, vicepreşedintele raionului, a venit către participanţii mesei rotunde cu propunerea de a fugi de rapoarte şi de a iniţia un dialog, în cadrul căruia s-au dus mai multe propuneri de a  combate acest flagel.
    De asemenea Vladimir Nicuţa a subliniat că deşi în ultimii ani numărul victimelor traficului de persoane este în descreştere, totuşi se mai înregistrează cazuri atît în raion, cît şi în republică.  În acest contest, vicepreşedintele a mai spus că la nivel naţional s-au întreprins un şir de acţiuni, dar şi la nivel raional. Iar acţiunile întreprinse în cadrul acestuia au dus la __ de la un caz de azi înregistrat în ţară, la unul similar dar într-o perioadă de timp mai mare.
    Serghei Cebotari, procurorul raionului Soroca, în cadrul discuţiei, a informat pe cei prezenţi, că deja al şaselea an consecutiv în ţară se  desfăşoară Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane.  În raion s-a marcat săptămîna cu acelaşi generic, în cadrul căreia au fost informaţi mai mulţi soroceni despre impactul acestui fenomen.
    Serghei Cebotari s-a expus vis-a-vis de acest subiect argumentînd că motivul principal care aduce persoanele în calitate de victimă, este cel financiar.  Aceştia acceptă din start orice muncă fiind ademeniţi de sume frumuşele de bani, fără a se informa destul despre pericolele ce pot apărea. Procuratura raionului Soroca a intentat mai multe cauze penale pe faptul traficului de fiinţe umane, care au fost remise în instanţa de judecată, infractorii alegîndu-se în final cu sentinţe de condamnare la închisoare.
    Tot aici, procurorul raionului, a ţinut să apeleze la instituţiile mass-media, de a se adresa persoanelor care s-au pomenit în una din situaţii, fiind expuse să muncească fără a fi remunerată, fiind identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane, să se adreseze la organele de drept.
    Alexandru Popovschi, reprezentant al Comisariatului de poliţie Soroca, a menţionat că pe marginea acestui subiect, poliţia a pornit trei cauze penale. De asemenea a atenţionat că orice gen de infracţiune legat de acest flagel ruşinos poate fi anunţat organelor de drept şi sub anonimat.
    Zoia Ciumac, specialist la Direcţia asistenţă socială şi protecţie  familiei, a spus că asistenţii sociali ţin sub control acele familii, persoanele ce pot deveni potenţiali victime ale traficanţilor. În acest scop asistenţa socială şi protecţie a familiei duce un lucru permanent.
Svetlana Păunescu, director-adjunct al Direcţiei Învăţămînt în cadru mesei rotunde a subliniat:
- Din păcate sunt cazuri cînd elevii nu sunt documentaţi şi părinţii nu au __ responsabilitatea pentru segmentul dat. Sau sunt plecaţi peste hotare şi nu au tutelă.
__ va fi mult mai uşor de urmărit traseul pe care-l parcurge copilul împreună cu părintele, atunci cînd pleacă peste hotare şi revine. Dosarul personal al elevului nu este suficient pentru a face acest lucru. În acest scop vom dezvolta un parteneriat cu secţia paşapoarte şi vom stabili modalităţi şi termeni de realizare în practică  ideii.
    Vladimir Nicuţa a mai zis că suntem în aşteptarea unui cadru legal care va stipula anumite restricţii pentru părinţii care au copii minori şi pleacă peste hotare.
     Vadim Sîrghi, şeful secţiei de documentare şi evidenţă a populaţiei, a propus ca elevi să fie paşaportizaţi începînd cu clasele primare, astfel fiind facilitat procesul de evidenţă a acestora.
     De asemenea Vadim Sîrghi a propus ca la ieşirea din ţară, persoanele ce au copii minori, obligatoriu să prezinte un act legal, sub tutela cui rămîn copiii acasă.
     La finalul discuţiei autorităţile locale au convenit de-aşi uni forţele în comun pentru a ţine sub control şi mai strict traficul de persoane, care este o încălcare gravă a drepturilor şi demnităţii umane.
P1520103