1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Agenda seminarului cu primarii orașului, satelor,comunelor din raionul Soroca

Data: 24 octombrie 2012
Ora: 10.00
Localul: sala de ședințe
Participă
1.Victor Său,președintele raionului Soroca
2.Vladimir Nicuța,vicepreședintele raionului Soroca
3.Ion Spataru,secretar al Consiliului raional Soroca
4.Stela Zabrian,șef al serviciul relații publice
5. Raisa Bicec,specialist principal în domeniul turismului
6.Diana Cobozev,specialist principal  al serviciului teritorial a Agenției de achiziții publice
7.Vitalie Modrîngă,coordonator de proiecte
8.Alexei Gorpin,Comandantul Centrului Militar Teritorial Soroca
9. Valeriu Movilă, șef al Oficiului teritorial Florești al Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură
10.Șefii subdiviziunilor Consiliului raional
11.Primarii orașului, satelor,comunelor din raionul Soroca
12.Reprezentanții mass-mediei
 
Ordinea de zi:
1.Cu privire la atribuțiile serviciului teritorial al Agenției de achiziții publice.
Raportor: Diana Cobozev, specialist principal  al serviciului teritorial a Agenției de achiziții publice;
 
2. Cu privire la obligativitatea  înregistrării în calitate de operatori în cadrul Centrului Național pentru Protecția datelor cu caracter personal.
Raportor: Stela Zabrian, șef  al serviciul relații publice;
3. Cu privire la compensarea parțială a cheltuielilor pentru însămînțarea suprafețelor  cu grîu de toamnă  pentru roada 2013.
Raportor:Valeriu Movilă, șef al Oficiului teritorial Florești al Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură;
4. Cu privire la prezentarea biroului comun de informații și servicii.
Raportor: Vitalie Modrîngă, coordonator de proiecte
5.Cu privire la încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen.
Raportor: Alexei Gorpin, Comandantul Centrului Militar Teritorial Soroca
6.Cu privire la completarea registrelor monumentelor de importanță locală.
Raportor: Raisa Bicec, specialist principal în domeniul turismului
7.Cu privire la transmiterea instituțiilor de învățămînt (școli, gimnazii, licee) la  finanțarea  de la Consiliul raional.
Raportor: Vladimir Nicuța, vicepreședintele raionului Soroca
8.Diverse.