1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Mult stimați profesori, dragi elevi!

    Colegiul  Pedagogic "Mihai Eminescu” reprezintă un reper valoric în învăţământ, fiind o instituţie de prestigiu în care se fac studii de calitate.  Instituție recunoscută și apreciată  nu numai la nivelul Orașului și Raionului Soroca, ci şi la nivel de Țară.
    Cu prilejul  aniversării  a 100 ani de la înființare, în numele Autorității Executive și a Consiliului Raional Soroca, vă adresez sincere felicitări și urări  de prosperare, sănătate, clase pline de elevi dornici de a parcurge, traseul devenirii, prin cunoaştere, prin formare, prin convingere şi afirmare.
    Colegiul pedagogic "Mihai Eminescu” a fost, este și va fi un laborator viu  în care se formează personalități, cetățeni destoinici ai  Republicii Moldova.
    Vă exprimăm  recunoştinţa noastră şi a întregii societăţi, pentru destinul ce vi l-aţi asumat: dăruire plenară în numele viitorului, efort considerabil la făurirea potenţialului uman de mîine, responsabilitate civică, dragoste neţărmuită pentru copii, dîrzenie, optimism şi încredere în realizarea vocației educaţionale.
    Fie ca toţi acei în care investiți atîta suflet, pasiune şi speranţă, să vă îndreptăţească aşteptările, să moştenească dragostea de muncă, devotamentul, omenia ce Vă caracterizează!
    Vă adresez urări  de multă sănătate, împlinire sufletească, de remunerare pe măsură atît spirituală, cît și materială!