1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stimați juristi

    Cu ocazia Zilei Juristului, în numele Conducerii raionului și al meu personal  adresez sincere felicitări judecătorilor, procurorilor, executorilor judiciari, avocaţilor, notarilor, consilierilor juridici, profesorilor şi studenţilor facultăţilor de drept, precum şi celorlalte categorii profesionale din domeniul juridic.
     Îmi exprim recunoştinţa şi aprecierea profundă juriștilor, care îşi exercită atribuţiile cu devotament şi abnegaţie, asigurând supremaţia legii şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.Distincţia remarcabilă a profesiunii de jurist constă în faptul că ea este lipsită de orice alte constrângeri, decât Legea şi conştiinţa responsabilităţii sociale, ceea ce implică obligativitatea ca fiecare jurist să dea dovadă de profesionalism şi să devină un etalon de comportament etic în apărarea ordinii de drept.
    Ziua profesională constituie de fiecare dată un prilej pentru evaluarea realizărilor şi stabilirea unor noi obiective pentru viitor. Este incontestabil faptul că sistemul judecătoresc se confruntă cu dificultăţi majore de ordin obiectiv, dar  şi  subiectiv.
Avem însă speranţa că remedierea carenţelor din domeniul justiţiei, deşi necesită eforturi considerabile, va fi abordată în ordine prioritară.
     Cetăţenii aşteaptă de la autoritatea judecătorească să devină cu adevărat o putere responsabilă şi independentă, iar cei ce activează în sistemul judiciar sunt datori să reuşească atingerea acestui obiectiv, în ciuda tuturor dificultăţilor.
    Permiteţi-mi, în această zi semnificativă, să  vă urez  performanţe şi realizări noi, fericire, prosperitate şi succese remarcabile în activitatea dificilă şi importantă  pe care o desfăşurați.