1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Flori şi cuvinte de recunoştinţă, toate pentru profesori

   La cinci octombrie şi-au marcat ziua profe­sională, prilej de o frumoasă sărbă­toare organizată de către autoritățile administrației publice locale, sala Palatului de Cultură a fost inundată de emoţii şi şi cuvinte de recunoştinţă. De ziua lor profesională, elevii le-au mulţumit profesorilor pentru munca lor, aducîndu- le în dar flori şi surprize mu­zicale
    Măria ta Dascăle, bună ca o mamă, grijulie ca mai­ca, mereu în gînd, poveţe şi sfaturi pentru o viaţă mereu cu tine în gînd" - acestea şi multe altele în adresa învăţă­torului.
    Este o zi în care ase­menea plugarilor, culegem roade, seminţele cărturăriei, ce-au dat roade peste ani, aducînd în faţa noastră buni specialişti, oameni cu suflete mari. Asta, de fapt, este cel mai aşteptat în dar de ziua noastră, - spune Lidia Iovu, profesoară la liceul „C. Ste­re".
    Mă mîndresc că sunt pedagog, şi am îmbrăţişat această profesie cu mult drag, pentru că iubesc copiii. Mă strădui să le altoiesc cu dăruire de sine, dragostea faţă de carte, astfel încît să culeagă tot cei mai bun pen­tru a creşte adevăraţi cetă­ţeni ai acestei ţări, - zice Zinaida Mafta, educator.
    Pentru cîteva ore, peda­gogii au uitat de munca lor cotidiană, aplaudînd copiilor care au recitat poezii şi au cîntat, răscolind inima spectatorilor uneori pînă la lacrimi.
    Surpriza cea mare a fost un recital live al formaţiei BEND împreună cu Vali Boghean. Ei au purtat pedagogii prin valurile diferitor amintiri,satisfacţie.
   Profesorii, de asemenea, au primit diplome şi premii băneşti din partea Ministeru­lui de resort, Consiliului raio­nal,  Direcţiei învăţămînt.
    La sărbătoare a fost pre­zentă şi conducerea locală. Atît preşedintele cît şi vice­preşedinţii raionului au adus în adresa profesorilor cuvinte de felicitare. Plăcut surprinsă a rămas şi diriginta de clasă a dlui Preşedinte, d-na Fenea Focşa, pecetluind acel moment cu o fotografie.
P1510870
    La fel aici au fost făcute totalurile concursurilor pentru cea mai amenajată instituţie de învăţămînt şi cea mai bună instituţie în prestarea serviciilor educaţionale. În premieră au fost menţionaţi pentru aportul adus instituţi­ilor de învăţămînt primarii şi managerii şcolari.
     În raionul Soroca sunt 51 instituţii de învăţămînt, unde activează circa 1300 de pedagogi.