1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 27 septembrie 2012

PDFImprimareEmail

01–2D 14/1
Darea de samă a Direcţiei Asistenţă Socială ăi Protecţia familiei  privind realizarea Planului Strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
01–2D 14/2
retras
01–2D 14/3
retras
01–2D 14/4
retras
01–2D 14/5
Cu privire la aprobarea Regulamentului Secţiei Economie
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/6
Cu privire la instituirea comisiei de licidare a Întreprinderii Municipale „Ziarul Realitatea”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/7
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 14/8 din 29.12.2004
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/8
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 15/2 din 11.01.2005
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/9
Cu privire la permiterea dării în folosinţă a unei încăperi din  bunul imobil transmis în comodat Direcţiei Sanitar Veterinare
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/10
Cu privire la darea în locaţiune a unor bunuri imobile aflate în comodat la IMSP Spitalul Raional Soroca „ A Prisacari”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/11
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional  nr. 5/23 din 04.12.2003
„Cu privirea la bunurile imobiliare  a fostului spital din satul Bădiceni”.
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/12
Cu privire la retragera unor active   aflate în gestiune   la IMSP Spitalul Raional  Soroca ,,A.Prisacari,,
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Mihail Mîţu, director al IMSP Spitalul Raional  Soroca ,,A.Prisacari,
01–2D 14/13
Cu privire la primirea în proprietatea publică domeniul public al raionului a terenului aferent Liceului Teoretic „ A. Porcescu” amplasat în Comuna Căinarii-Vechi
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru
01–2D 14/14
Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile IMSP Spitalul Raional Soroca „ A Prisacari”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru
01–2D 14/15
Cu privire la delimitarea sectorului de teren nr. cadastral 7801112501 ca teren proprietate publică domeniul public al raionului
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ruslan Coșeru, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru
01–2D 14/16
Cu privire la atribuirea rutei regulate suburbane Soroca Staţia de Autobuse – Mălcăuţi
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Alexandru  Sorocean, şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală Drumuri Arhitectură
01–2D 14/17
Cu privire la modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate suburbane Soroca – Soloneţ – Dubna
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Alexandru  Sorocean, şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală Drumuri Arhitectură
01–2D 14/18
Cu privire la retragerea dreptului de deservire a curselor regulate suburbane Soroca Staţia de Autobuse – Iorjniţa
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Alexandru  Sorocean, şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală Drumuri Arhitectură
01–2D 14/19
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  către noul an şcolar
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
01–2D 14/20
Cu privire la modificarea Programului de combatere a tuberculozei pentru anii 2011-2015
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Tudor Mogoreanu, director al Centrului de Sănătate Publică
01–2D 14/21
Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2012.
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe
01–2D 14/22
Raportul  privind execuția bugetului raional pentru semestrul întîi al anului 2012
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe
01–2D 14/23
Cu privire la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducători ai instituţiilor publice şi întreprinderilor municipale fondate de consiliul raional
Iniţiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01–2D 14/24
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 13/05 din 16.08.2005
Iniţiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01–2D 14/25
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 03/2 din 18.08.2011
Iniţiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01–2D 14/26
Cu privire la numirea în funcţie a șefului Direcției Finanțe
Iniţiator: Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01–2D 14/27
Cu privire la solicitarea transmiterii   în comodat a unor bunuri imobile
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01–2D 14/28
Cu privire la  transmiterea unor  bunuri materiale  în proprietatea Primăriei Comunei Stoicani
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Proiecte de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 27.09.2012
word