1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Președinții de raioane în ședință

La 8 septembrie, preşedinţii a mai multor raioane din republică s-au întrunit într-o şedinţă în sala de protocol a Consiliului raional Soroca. Aici s-a desfăşurat cea de-a II şedinţă a Asociaţiei preşedinţilor de raioane, în cadrul căreia, pe lîngă un şir de probleme, s-a discutat una ce ţine de transferul competenţelor din domeniul educaţiei către autorităţile publice raionale. Partea neoficială a şedinţei a ţinut de vizitarea locurilor istorice din oraş şi raionul Soroca.

Victor Său, preşedintele raionului Soroca, dar şi preşedintele Asociaţiei preşedinţilor de raioane în cuvîntarea sa i-a salutat pe cei prezenţi.

Agenda de lucru a şedinţei s-a axat pe mai multe subiecte: transferul competenţelor din domeniul educaţiei către autorităţile publice raionale: situaţia în domeniul structurii, organigramei şi statelor de personal a APL de nivelul II; relaţiile cu Cancelaria de Stat şi modul de implementare a legislaţiei privind salarizarea funcţionarilor publici. S-a discutat şi cu privire la stabilirea unor relaţii de colaborare cu Asociaţia judeţelor din România.

Din start a fost discutată şi aprobată varianta finală a Regulamentului Asociaţiei preşedinţilor de raioane. Mai multe discuţii a creat problema transferului competenţelor din domeniul educaţiei către autorităţile publice raionale. Aici s-a expus preşedintele raionului Glodeni Valeriu Ţarigradschi, menţionînd că orice reformă trebuie să aibă suport material. D-lui a relatat că liceele din raionul Glodeni nu au condiţiile corespunzătoare pentru elevii care vin din localităţi din împrejurimi să înveţe, adică nu dispun de cămine. Drept rezultat elevii pleacă la studii la Bălţi, Chişinău şi nu mai revin. Situaţia de ultima oră este că în clasele primare din 3 licee din oraşul Glodeni învaţă 100 de elevi. Evident că peste 10 ani n-o să fie elevi în clasele a zecea. Nu sunt specialişti tineri buni. Mulţi părinţi se laudă că copiii lor învaţă în Olanda, Anglia sau cel puţin în România, dar nimeni că odraslele lor fac studii în Chişinău sau Bălţi. Trebuie să fim solitari şi să punem în discuţii aceste probleme,  a mai specificat dumnealui.

Victor Său, preşedintele raionului Soroca, dar şi ceilalţi preşedinţi, care erau de faţă, l-au susţinut pe dl Ţarigradschi, menţionînd că şi în alte raioane situaţia e similară.

Domnul Său, a relatat:

- Noi propunem să fie formate două sisteme de gestionare. Instituţiile liceale ce au peste 1000 elevi să aibă contabilitate proprie, iar în şcolile de circumscripţie, care au mai puţini de 1000 elevi – contabilitatea să fie centralizată la direcţia de învăţămînt.

Întru rezolvarea şi clarificarea problemelor preşedinţii vor solicita o întîlnire cu Miniştrii Educaţiei,  Finanţelor şi cel al Economiei.

Un alt subiect discutat a fost şi cel cu privire la situaţia din domeniul structurii organigramei şi statelor de personal ale administraţiei publice locale de nivelul doi, relaţiile cu Cancelaria de Stat şi modul de implementare a legislaţiei privind salarizarea funcţionarilor publici. Tot aici s-a discutat şi cu privire la stabilirea relaţiilor de colaborare cu Asociaţia Judeţelor din România.

Victor Său, a menţionat în acest sens:

- Este vorba de un parteneriat în scrierea şi aplicarea proiectelor şi finanţarea mai departe de către Uniunea Europeană. La ziua de astăzi judeţele din România nu valorifică toţi banii de la finanţatori şi este propunerea să ne susţină, inclusiv şi în elaborarea proiectelor.

La şedinţă au participat 16 preşedinţi de raioane. Aceasta este a doua şedinţă a Asociaţiei preşedinţilor de raioane din Republica Moldova.P1500793