1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Colaborare de perspectivă

Recent la Soroca a avut loc instruirea în cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea procesului de trecere a hotarului orientat spre societatea civilă,,  finanțate de UE și inițiată de Misiunea Uniunii Europene în zona de frontieră Moldova și Ucraina (EUBAM). La întrunire au participat reprezentanți ai regiunii Vinița, serviciilor vamale și de frontieră din Ucraina și Moldova, cît și reprezentanții ai organizațiilor obștești.
Una din prioritatea întrunirii a fost construcția unui pod peste rîul Nistru între Iampol și Soroca, proiect prezentat de către Vladimir Merejco, șeful secției relații externe și promovare a regiunii Vinița, director al Centrului de Coordonare a Euroregiunii ,, Nistru,, și Boris Ivasi, vicepreședintele raionului Soroca. Pe parcursul consfătuirii a fost făcută o trecere în revistă a principalelor probleme, referitoare la trecerea hotarului și facilitarea acestui lucru.P1500787P1500785