1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

AVIZ DE ADJUDECARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Contract de achiziţii de lucrări de excavare
Localizare: Consiliul raional Soroca, or, Soroca raionul Soroca, Republica Moldova
 
1. Referinţa publicaţiei
,,Bijuterii Medievale:Cetățile Hotin, Soroca,  Suceava,,COD MIS-ETC   1098
2. Data publicării avizului de achiziţii
Invitația din 03.07.2012
3. Numărul şi titlul lotului
1 (unu)
4. Valoarea contractului
700000,00lei
5. Data de adjudecare a contractului
31.07.2012
6. Numărul ofertelor primite
trei
7. Numele şi adresa ofertantului câştigător
Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,,
 Mun. Chișinău . Str. I. Creangă,1