1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 16 august 2012

PDFImprimareEmail

01-2D13/01
Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2012
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe1
01-2D13/02
Raportul privind execuția bugetului raional pentru semestrul întîi al anului 2012.
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe
01-2D13/03
Cu privire la delimitarea sectorului de teren nr. cadastral 7801112501 ca teren proprietate publică domeniul public al raionului Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ruslan Coșeru, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru
01-2D13/04
Cu privire la structura reţelei instituţiilor preuniversitare din Raionul Soroca pentru anul de studii 2012 - 2013
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt
01-2D13/05
Cu privire la reprezentanții Consiliului raional Soroca în instanțele de judecată
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01-2D13/06
Cu privire la modificarea Deciziei nr. 10/15 din 01 martie 2012 cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de
personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”.
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01-2D13/07
Cu privire la Regulamentul Aparatului Președintelui Raionului Soroca
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01-2D13/08
Cu privire la transmiterea Poliţiei de Frontieră a unui bun imobil
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D13/09
Cu privire la planurile urbanistice a localităţilor
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Golovatîi, arhitect şef al raionului
01-2D13/10
Cu privire la aprobarea statutului ÎM ”Sor-Rendamax” în redacție nouă.
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Eugen Vescu, director al ÎM „Sor-Rendamax”
01-2D13/11
Cu privire la instituirea serviciului social ”Asistență personală”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Tudor Frunză, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
01-2D13/12
Cu privire la lichidarea ÎM ziarul ”Realitatea”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Elena Focșa, șef al Secției Economie
01-2D13/13
Cu privire transmiterea spațiilor ocupate de către Secția de asistență cu medicamente și dispozitive medicale (farmacie) al IMSP ”CMF Soroca” către SA ”SANFARM-PRIM”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ludmila Ceban, director al IMSP CMF Soroca
01-2D13/14
Cu privire transmiterea spațiilor ocupate de către Secția de asistență cu medicamente și dispozitive medicale (farmacie) al IMSP ”CMF Soroca” din cadrul IMSP “CS Rudi”către SA ”SANFARM-PRIM”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Ion Vasilachi, director al IMSP ”CS Rudi”
01-2D13/15
Cu privire la demisia directorului – interimar al Centrului multifuncțional de servicii sociale ”O șansă”
Inițiator:Victor Său, Președintele Raionului Soroca.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
01-2D13/16
Cu privire la acordul participării în comun cu primăria or. Soroca în implementarea Proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnirabile din Oraşul Soroca
Inițiator: Mihail Popovschi, consilier raional, preşedinte al Fracţiunii PCRM
Raportor: Mihail Popovschi, consilier raional, preşedinte al Fracţiunii PCRM
01-2D13/17
Cu privire la declaraţia consilierulu Ciuntu Vasile privind depunerea mandatului de consilier raional.
Iniţiator: Ciuntu Vasile, consilier raional.
Raportor: Victoria Andriuța, șef al Secției Resurse Umane
Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 16.08.2012
word