1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stimate Domnule Consilier

PDFImprimareEmail

antet_1a
Stimate Domnule Consilier,
 
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală    (nr. 436 din 28.12.2006), Vă înştiinţez, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului nr. 184 din 01 august  2012,  s-a modificat data convocării în şedinţă extraordinară a Consiliul Raional Soroca pentru data de 16 august 2012, ora 10:00, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional, pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
Lista modificată a proiectelor de   decizii propuse spre examinare  se anexează.
Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina WEB: www.soroca.org.md la opţiunea “proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional.
Informaţii suplimentare puteţi primi la telefoanele (230) 22026.
 
Comisiile de specialitate ale consiliului raional se convoacă în şedinţă:
 
Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică
– 13  august 2012 ora 900, sala de protocol;
 
Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret
–  14 august 2012 ora 900, etj 2, biroul şefului Direcţiei Generală Învăţămînt, nr. 212;
 
Comisia pentru dezvoltarea economică şi a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
–  14 august 2012  ora 0900, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, nr. 310;
 
Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului
–   14 august  2012 ora 1000, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Generală Finanţe, nr. 325.
 
 
 
 
Ion Spataru,
secretar  al Consiliului Raional Soroca