1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Aplicaţii la protecţia civilă - notă pozitivă

       Vinerea trecută în oraşul So-roca s-au desfăşurat aplicaţii la protecţia civilă, la care au participat toate formaţiunile, care au menirea de a menţine vitalitatea populaţiei în cazuri de calamităţi naturale. De această dată au fost simulate inundaţiile catastrofale din cauza viiturilor rîului Nistru, în urma cărora în raion s-a creat o    situaţie excepţională. La orele 8 dimineaţa preşedintele Comisiei Situaţii Excepţionale preşedintele raionului Victor Său a convocat şedinţa comisiei, la care au fost ascultate rapoartele privindstarea de pregătire a serviciilor subordonate în vederea lichidării consecinţelor inundaţiilor cît şi gradul de afectare a localităţilor situate pe malul Nistrului: oraşul Soroca, satele Cosăuţi, Iarova, Cremenciug, Trifăuţi, Vărăncău, Nimereuca, Cerlina.' In urma măsurilor întreprinse de serviciile transmisiune, telecomunicaţie, înştiinţare, ingineresc, medical, menţinerea ordinii publice, transport auto, energetic, asigurare cu gaz, comerţ şi alimentaţie în prima jumătate a zilei practic s-au întreprins măsuri operative efective învederea aplanării situaţiei, evacuării populaţiei din zonele afectate de viituri.
Reprezentanţii DSE republicane, care au monitorizat desfăşurarea aplicaţiilor la protecţia civilă, au apreciat înalt capacitatea so-rocenilor de a proteja populaţia în situaţii excepţionale.
  In urma simulării inundaţiilor catastrofale în raion s-au înreg-sitrat pierderi în sumă de peste 188 milioane de lei. Vorba e de distrugerea a 350 clădiri (distruse complet -55), deteriorarea şi inundarea a 50 obiective economice,857 hectare de semănături, 150 -livezi, 22,43 - viţă de vie, deteriorarea a 94,1 kilometri de drum, distrugerea a 12 poduri, 15,5 km linii electrice, 13,38 km linii de telecomunicaţii, piei rea a 7416 animale agricole, decesul a 34 persoane, pierderea fără urmă a 32 persoane, rămînerea fără adăpost a 974 persoane etc.
      Fiecare subdiviziune, subordonată Comisiei Situaţii Excepţionale, a primit sarcini concrete de lichidare a consecinţelor inundaţiilor, cu care, la cea de-a doua şedinţă a CSE au raportat că s-au isprăvit.
   Din păcate, în urma desfăşurării aplicaţiilor, au fost constatate şi unele neajunsuri, ce ţin de oformarea documentaţiei în unele primării ale raionului, dar şi un caz nu mai puţin excepţional - cinci primării: Căinarii Vechi, Holoşniţa, Dubna, Regina Maria şi Rubleniţa nu au prezentat comisiei documentaţia ce ţine de protecţia civilă a popul-ţiei şi, evident, nici n-au participat la aplicaţii. Dar dacă inundaţiile nu ar fi fost simulate, care ar fi fost soarta cetăţenilor din satele şi comunele susamintite?