1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PRIN COLABORARE SPRE BUNĂSTARE

     Timp de două zile, marţi şi miercuri, la Soroca şi-a desfăşurat activitatea un for economic moldo-ucrainean cu participarea autori­tăţilor şi antreprenorilor din raionul Soroca şi regiunea Viniţa. Scopul acestei acţi­uni e de a stimula stabilirea şi consolidarea relaţiilor de colaborare între agenţii economici din ambele ţări.forum_economic
          Forul s-a desfăşurat în sala mare a restaurantului "La Cetatea veche" şi a fost deschis, cu un me­saj de salut de către preşedintele raionului Victor Său. Din partea celor 30 de delegaţi din Viniţa a vorbit preşedintele consiliului oa­menilor de afaceri, consiliul pentru problemele economice a preşe­dintelui Radei regionale Nadejda Liseţkaia. Ambii oratori s-au arătat satisfăcuţi de iniţierea unui astfel de for, ce se va solda cu stabilirea pe viitor a unor contracte concre­te în dezvoltarea businessului, schimbul de experienţă şi promo­varea producţiei autohtone pe pie­ţele din Moldova şi Ucraina, dar şi din alte ţări.
            Alocuţiuni în faţa participan­ţilor la for au rostit şefii secţiei economie şi direcţiei agricultură şi alimentaţie a consiliului raional
Soroca Elena Focşa şi Serghei Slutu, directorul filialei Camerei de comerţ şi industrie din Moldo­va Marcel Buşan, şeful direcţiei economie a radei din Viniţa Andrei Gîjco, reprezentanta biroului va­mal Soroca Ludmila Zagrudnaia şi şeful-adjunct al serviciului vamal din Viniţa Serghei Buialschii.
Marcel Buşan, directorul filialei Soroca a Camerei de comerţ şi in­dustrie, Andrei Mîrza, preşedintele Asociaţiei oamenilor de afaceri din Soroca şi Nadejda Liseţkaia, preşedintele asociaţiei oamenilor de afaceri din regiunea Viniţa au semnat un contract de colaborare.
           În partea a doua a zilei businessmanii din regiunea Viniţa şi din raionul Soroca, selectaţi în grupuri de interese, au vizitat mai multe întreprinderi industriale şi agricole din oraş şi din mediul rural.
A doua zi lucrările forului au continuat şi s-au încheiat cu un program turistic, oaspeţii vizitînd monumentele istorice şi de cultu­ră: Lumînarea Recunoştinţei, Ce­tatea Soroca şi Mănăstirea Rudi.
     Un for similar, cu aprofunda­rea relaţiilor economice, se va desfăşura în toamnă la Viniţa.