1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vizite în teritoriu

Probleme similare şi căi de soluţionare
       În cadrul programului său de activitate preşedintele raionului Victor Său a vizitat localităţile din două primăriei – Visoca şi Dărcăuţi. În ambele cazuri au fost evidenţiate mai multe probleme de ordin social asupra cărora preşedintele şi-a concentrat atenţia şi a solicitat autorităţilor locale să-şi mobilizeze forţele umane şi financiare spre soluţionarea lor. Victor Său a declarat la întîlnirile cu activul satelor: „Eu vin în teritoriu nu cu discursuri, ci pentru a aprecia şi ameliora situaţia”.P1470771

         La Visoca au fost identificate trei principale probleme vitale – deschiderea unei grădiniţe pentru copii, reprofilarea drumurilor şi aprovizionarea localităţii cu apă potabilă. Prima e cea mai acută. În sat sunt înregistraţi 111 copii de vîrstă preşcolară, care sunt lipsiţi de posibilitatea de a avea o instituţie adecvată. În prezent ei sau sunt lăsaţi pe seama bunicilor, sau părinţii sunt impuşi să-şi suspendeze activitatea în procesul de producţie. În sat există un edificiu în curtea liceului, ce ar putea, după o reparaţie capitală, să devină un bun local pentru grădiniţă. Dar insuficienţa finanţelor reduce la „zero” intenţiile autorităţilor. Unica posibilitate de a revitaliza instituţia e de a elabora un proiect atractiv şi al implementa cu forţele Fondului de Investiţii Sociale sau a altor finanţatori de programe.  Victor Său a declarat că va susţine iniţiativa locală şi va promova proiectul în instanţe. Dar a accentuat, că punctul de pornire revine pe seama primarului şi consiliului local. Adică, cu forţe comune e posibilă rezolvarea acestei dileme. Nu e clar numai de ce s-a tergiversat acest lucru important pînă în prezent.P1470754

     Rămînînd pe aceiaşi undă de atenţie faţă de generaţia în creştere e lăudabil faptul că la liceul din Visoca se face ordine. Acest centru instituţional adună şi copii din satele vecine, chir şi din raionul Donduşeni. Există însă o discordanţă în transportarea elevilor spre locul de studii. Cei circa 45 de liceeni sunt adunaţi de prin sate din diferite direcţii. Avînd la dispoziţie o singură unitate de transport, unii sunt nevoiţi să iasă la autobuz pe la orele 6 dimineaţa, alţii pe la 7, ca toţi să reuşească să ajungă la începerea lecţiilor. Aceiaşi situaţie e după ore, cînd autobuzul face cale întoarsă, purtîndu-i, să zicem, pe cei din Slobozia Nouă, prin satele Tătărăuca Veche, Tătărăuca Nouă, Niorcani şi Rudi. Ca rezultat copiii vin cam obosiţi şi spre liceu, şi spre casă. Iar de la Mălcăuţi copiii vin pe jos. De aceea pedagogii şi părinţii au solicitat preşedintelui să contribuie la repartizarea încă a unui autobuz şcolar.

             Victor Său s-a documentat şi de faptul, că în urma ploilor abundente din acest an la Visoca unele porţiuni de drum au devenit impracticabile pentru unităţile de transport. Soluţia au propus-o însuşi consilierii locali prezenţi la întîlnirea cu preşedintele raionului. Satul nostru, ziceau ei, stă pe piatră. E suficient ca toţi agenţii economici, ce dispun de tractoare, să le repartizeze pe o zi – două la transportarea pietrişului şi nivelarea drumurilor. E necesar doar permisiunea inspectoratului ecologic. Cît priveşte construirea capitală a drumurilor, apoi Victor Său a explicat următoarele. Actualmente se planifică construirea unui drum de importanţă republicană pe traseul Niorcani – Visoca – Dărcăuţi – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanţina. Acesta e în perspectivă, dar una nu prea îndepărtată.

         Victor Său a vizitat centrul de sănătate din Visoca, ce deserveşte 6 localităţi din împrejurimi, apreciind activitatea personalului şi condiţiile create. Însă aici e necesar de a repara capital acoperişul, pentru ce e nevoie de 270 mii de lei. Preşedintele a dat indicaţii subalternilor să studieze cazul şi să prezinte propuneri concrete.

        Preşedintele a întreţinut discuţii cu sătenii, consilierii locali, angajaţii primăriei şi i-a oferit unele soluţii primarului Anatolie Harabara în perfecţionarea mecanismului de administrare a resurselor bugetare, optimizarea şi eficientizarea activităţilor, accentuînd: „În primul rînd, să nu uităm de cerinţele oamenilor. Dar pentru aceasta e necesar să dezvoltăm sectorul productiv şi să acumulăm bani în buget”. S-a făcut o aluzie, că agenţii economici din teritoriu activează neeficient, iar cîteva zeci de hectare rămîn neprelucrate. Concluziile rămîn pe seama autorităţilor locale în frunte cu primarul.

P1470802

      În comparaţie cu Visoca comuna Dărcăuţi se confruntă şi cu mai multe probleme. Primarul Oleg Grecu e la primul mandat şi are multe „găuri de peticit”. Comuna teoretic întruneşte 3 sate, dintre care unul – Dărcăuţii Noi există doar în spaţiu, căci aici nu mai locuieşte nici o persoană. Iar la Mălcăuţi au rămas doar vreo 200 de locuitori. Spre satisfacţia lor aici funcţionează o şcoală primară cu 4 elevi şi un învăţător, 11 copii frecventează grădiniţa. Iar în satul de reşedinţă există un gimnaziu, care în ultima vreme generează o sumedenie de probleme. Aceasta e unica instituţie, care în anul trecut la 1 septembrie încă nu era pregătită să primească elevii. Acum e în deplină desfăşurare reparaţia. Însă poţi repara ceea ce se poate repara. De pildă geamurile, care sunt „cîrpite” şi cu ramele putrede nu le mai poţi aduce la normal, să nu fluiere vîntul prin ele. Mesele şcolare şi scaunele sunt mai în „vîrstă” decît însuşi primarul. În anul şcolar precedent unii elevi erau impuşi de situaţie să vină la ore cu scaune de acasă. La acest capitol aici nimic nu s-a schimbat. Cetăţenii prezenţi la întîlnire cu Victor Său, au venit unii chir cu copii în braţe. Motivul e clar – nu-s locuri la grădiniţă. Deşi în sat sunt peste 50 de preşcolari la instituţia dată e deschisă doar o grupă mixtă pentru 20 – 25 de copii de diferite vîrste. Mai mult ca atît, iarna grădiniţa, din cauza geamurilor şi uşilor sparte, două luni şi mai bine nu funcţionează, iar vara, cînd lucrările agricole sunt în toi ţăranii, la fel n-au cui încredinţa întreţinerea şi educaţia copiilor. Bugetul primăriei nu poate suporta cheltuieli pentru a deschide încă o grupă. Şi aici, Victor Său, le-a indicat celor din conducerea primăriei – acumulaţi impozite şi taxe, colaboraţi cu agenţii economici, cu organizaţiile nonguvernamentale, participaţi în elaborarea şi implementarea proiectelor  investiţionale. Noi, din bugetul raional, nu alocăm bani primarului, sau fracţiunilor politice, ci consiliului local – să decidă unde e mai raţional de ai utiliza. Dar cel mai bine fac acele primării unde banii primiţi de la raion îi folosesc drept cotă a comunităţii în implementarea proiectelor de sute de mii şi chiar milioane de lei. O obiecţie aparte se referă la însuşi cetăţenii, care au decis să se „debaraseze” de cotele de pămînt. Astfel peste 1000 de hectare, sau mai bine de jumătate din terenurile agricole de pe teritoriul comunei, au fost vîndute firmelor particulare, alţii au dat pămîntul în arendă unor agenţi fără a perfecta contractele respective. Primii au rămas fără cote şi posibilităţi de a agonisi ceva de pe ele, devenind practic şomeri cu pretenţii de a primi bani de la stat, iar cei obţinuţi de la vînzarea lotului, cheltuindu-i fără mare folos. Ai doilea riscă să nu fie achitaţi pentru  cotele date în arendă, aşa cum au mai păţit-o pe vremuri în relaţiile cu „Diames-grup”.                                       

        Atunci în loc să fie achitaţi, conform înţelegerii între părţi, oamenii au primit cîte un pacheţel de bombonele, mai rămînînd şi intimidaţi de reprezentanţii firmei.  Acum la Dărcăuţi s-a mai iscat un conflict. Cetăţenii înaintează mari prezenţii unui arendator al iazului. Acest bazin a secat şi băştinaşii foloseau terenul ca imaş pentru vite. În prezent proprietarul a iniţiat lucrări de reconstruire a iazului şi e posibilă limitarea terenului de păşunat. Acest conflict e posibil de al soluţiona doar în instanţă de judecată, căci proprietarul are documentele în regulă, perfectate încă de pe vremea judeţului, cînd Dărcăuţii erau parte componentă a comunei Bădiceni. Actele au fost semnate de primarul de atunci cu acordul consiliului local. E o lecţie de învăţătură şi pentru alte localităţi, fiindcă multe lucruri în primării sunt limitate în transparenţa activităţii.  Şi la Dărcăuţi Victor Său n-a lăsat nici o întrebare a cetăţenilor fără răspuns. Cu explicaţii au venit şi şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie Serghei Slutu, şeful secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri Alexandru Sorocean şi şefa serviciului relaţii cu publicul din componenţa aparatului preşedintelui Stela Zabrian.