1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

        cr_se_07_06_12La Soroca a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional, care a pus în discuţie un şir de chestiuni de importanţă majoră. Acestea au fost: cu privire la Programul de dezvoltare a sistemului educaţional raional „Educaţie de calitate în mediul rural”, cu privire la organizarea odihnei de vară a elevilor în sezonul estival 2012, despre introducerea unor modificări în bugetul raional pe anul în curs etc. Preşedinte al şedinţei a fost ales unanim dl Zgardan Dumitru, consilier raional. Din 33 de consilieri aleşi, la şedinţă au participat 29.Au fost examinate 33 proiecte de decizii printre care 4 programe dezvoltare raională, și un proiect de decizie cu privire modificarea organigramei CR Soroca.Pe chestiunea introducerii modificărilor în bugetul raional pe anul în curs a fost luată decizia ca unor primării să le fie repartizate mijloace financiare în scopul efectuării unor lucrări de reparaţie şi amenajare. Pe celelalte chestiuni puse în discuţie la şedinţa ordinară, consilierii au luat deciziile corespunzătoare.