1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

UE PĂTRUNDE ÎN ADÎNCUL ŢĂRII NOASTRE

Dirk Schuebel:
- Am rămas profund impresionat de frumuseţea meleagului sorocean şi a oamenilor de aici. Am promis că voi reveni şi m-m ţinut de cuvînt. Soroca este primul raion în care am adus un grup de ambasadori şi acest lucru nu este întîmplător, conducerea soroceană este foarte activă în aplicarea proiectelor finanţate de UE şi BERD şi noi m zis că această comunitate merită să aibă o infrastructură mai bună, un trai mai decent. Şi am vrut să vă prezint tuturor ambasadorilor ţărilor UE amplasate la Chişinău pentru a ridica imaginea acestui meleag, impulsiona rezolvarea problemelor, cu care vă confruntaţi. Vă promit că voi  analiza demersul primit din partea conducerii raionului şi vă voi ajuta, în măsura posibilităţilor, în rezolvarea acestora. Nu voi rata nici o şansă de a mai revedea Soroca. Vă asigur cu toată sinceritatea – doresc să văd Republica Moldova în Uniunea Europeană.

P1470349

 
Ingrid Tersman, ambasador al Suediei:
- Ţara, pe care o reprezint, a extins şi vom continua acest lucru, colaborarea cu Republica Moldova, inclusiv cu raionul Soroca. Recent am însemnat cea de-a 15-ea aniversare a acestui eveniment. Suedia, împreună cu PNUD, se implică în susţinerea Moldovei pe drumul spre Uniunea Europeană şi, mai concret, în problema de consolidare a Administraţiilor Publice Locale, or, democraţia vine de la popor.
Recent am lansat un proiect de susţinere a femeilor în afaceri şi am găsit că ţara voastră are un potenţial enorm în acest domeniu. Proiectul vizat are o valoare de 1 milion Euro şi este orientat spre a implica în afaceri 19 femei. Vom fi bucuroşi să vedem printre acestea şi sorocence. Susţinem întru totul procesul de aderare a RM în Uniunea Europeană.
Cît priveşte problema discriminării pe motive sexuale Suedia a adoptat o lege unică despre toate tipurile de discriminare, acum 3 ani în urmă, şi am făcut modificări în Constituţia ţării la acest capitol. Societatea a înţeles, că nu trebuie să aibă loc nici un fel de discriminare.
 
Violeta MOTULAITĖ, ambasador al Lituaniei:
- Am mi fost în Soroca, participînd la o expoziţie, de altfel foarte curajoasă, cînd la cîrma oraşului se afla domnul Victor Său, actualul preşedinte al raionului. Vreau să afirm că am rămas foarte impresionată de aşezarea geografică  acestei urbe. Lituania, acum 20 de ani în urmă, era în situaţia Republicii Moldova, dar am dat dovadă de insistenţă, curaj, onestitate şi am devenit ţară – membră a UE. Vă oferim cu  cea mai mare plăcere experienţa noastră, în special în implementarea reformelor în instituţie, care în Moldova ar trebui să fie mai transparentă şi mai puţin coruptă. În cest context organizăm traininguri pentru judecători, la care pot participa şi cei din raionul Soroca. Vă propunem şi implementarea unui sistem electronic prin intermediul căruia cetăţenii vor avea posibilitatea să analizeze lucrul oricărui judecător.P1470299
 
Iaromir Kvapil, ambasador al Cehiei:
- În vizita mea anterioară la Soroca am avut ocazia să cunosc comunitatea romilor soroceni. M-am convins că este un oraş multinaţional, în care cetăţenii se respectă reciproc şi aceasta e foarte important în instaurarea unui stat democratic.  Cehia e o ţară importantă pentru Republica Moldova şi face parte din cele 5 ţări prioritare în implementarea reformelor prin proiecte lansate de Uniunea Europeană. Vă asigurăm ajutor în reformele ce ţin de sectorul agrar, dar e păcat că Soroca a diminuat producerea mărfurilor industriale, or, economia oricărei ţări se ţine pe ceastă ramură importantă. Sper că industria va fi reabilitată şi sorocenii îşi vor ocupa un loc pe piaţa europeană. Republica Cehia e gata să întindă sorocenilor o mînă de ajutor.
 
Zane Petre, reprezentantul Ambasadei Letoniei:
- Ţara noastră a deschis recent reprezentanţă în Republica Moldova, eu sunt pentru prima dată la Soroca. Mi-a plăcut ideea domnului Dirk Şchuebel de a ieşi în provincie şi Soroca are şanse de a facilita, în primul rînd, de asistenţa Uniunii Europene. Avem experienţă în domeniul dezvoltării regionale şi afirmarea în societate a supremaţiei legilor. Vorbe e de credibilitatea cetăţeanului în justiţie, altfel nu e posibil de progresat. Sper că Moldova este ţara în care se va rezolva această problemă, care este o condiţie prioritară pentru a intra în Uniunea Europeană.
 P1470338
Georgi Panayotov, ambasador al Bulgariei:
- Suntem deschişi să vă acordăm susţinere în domeniul perfecţionării sistemului de instruire care la noi e pus bine la punct. De rînd cu învăţămîntul universitar, trebuie să fie prioritar şi cel profesional. Relansarea industriei, sectorului agrar nu va fi posibil doar prin reutilarea uzinelor, fabricilor prelucrătoare, e strict necesar de a instrui specialişti adecvaţi.
Privitor la Legea despre discriminare, care se vehiculează acum în Moldova, Vă spun că şi Fulgaria a adoptat un asemenea document, care a avut la început o rezonanţă contraversată dar, pînă la urmă, oamenii au înţeles că unii cetăţeni u dreptul să-şi aibă soarta lor, să fie altfel decum majoritatea. Bineînţeles că e interzis ca minorităţile sexuale să-şi exprime în public necesităţile etc. Vă sigur, că aceasta nu e ştirbit din interesele creştinismului.
 
Liviu Bleoca, reprezentant al Ambasadei Române:
- E firesc că asistenţa noastră pentru Republica Moldova pe calea de integrare în Uniunea Europeană e mult mai amplă. Soroca a stabilit deja relaţii de interes comun cu unele judeţe de dincolo de Prut. Comunicăm mi uşor, mă bucur că avem aspiraţii comune şi sper să ne vedem de curînd în familia ţărilor Uniunii Europene. Nu pun la îndoială că acest vis se va produce cît mai curînd.
Suntem de acelaşi sînge şi religie, de aceea vă asigur că discutata şi mult mediatizata Lege despre discriminare, care protejează minorităţile sexuale, nu a afectat principiile morale ale societăţii. Evident nu toţi cetăţenii, şi aceasta e firesc, aprobă această lege, dar e o condiţie a democraţiei şi cu aceasta trebuie să ne împăcăm.
 
Pierre Legueltel, reprezentant al Ambasadei Franceze:
- Moldova este una dintre ţările europene, în care limba franceză şi-a găsit un loc de frunte. Cunosc că la liceul teoretic „Constantin Stere” din Soroca aveţi clase francofone, acolo se studiază franceza foarte serios. Noi dorim că stabilim cu RM cît şi cu raionul Soroca, relaţii de colaborare economică în agricultură şi industria prelucrătoare, aidoma cunoscutei companii ALBA. Avem proiecte interesante care vizează protecţia socială a cetăţenilor şi dorim ca să participe în ele şi sorocenii.  Cred că trebuie să facem mai mult în activitatea de descentralizare a cooperării cu Moldova, în special, m-am convins astăzi, regiunile ţării Dvs. aveţi un potenţial enorm şi aici, la Soroca, folosiţi-vă de ceastă şansă. Franţa întotdeauna a fost disponibilă să asiste RM în relaţiile cu structurile internaţionale, acum ne dorim să ne vedem împreună în Uniunea Europeană.