1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stimate Domnule Consilier

PDFImprimareEmail

 
   Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală    (nr. 436 din 28.12.2006), Vă înştiinţez, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului nr. 122 din 15  mai  2012,  Consiliul Raional Soroca se convoacă în şedinţă ordinară pe data de 07 iunie 2012, ora 10.00, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional, pe adresa Oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
Lista proiectelor de   decizii propuse spre examinare  se anexează.
Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina WEB: www.soroca.org.md la opţiunea “proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional sau în Secţia Administraţie Publică  începînd cu data de   23 mai  2012.
Informaţii suplimentare puteţi primi la telefoanele (230) 22057, 23773, 22078.
 
Comisiile de specialitate ale consiliului raional se convoacă în şedinţă:
 
Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică
– 30 mai 2012 ora 09:00, sala de protocol;
 Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret
–  30  mai 2012 ora 10:00, etj 2, biroul şefului Direcţiei Generală Învăţămînt, nr. 212;
 Comisia pentru dezvoltarea economică şi a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
–  31 mai 2012  ora 09:00, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, nr. 310;
 Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului
–   31 mai  2012 ora 10:00, etj. 3, biroul şefului Direcţiei Generală Finanţe, nr. 325.
 
 
       Ion Spataru,
secretar al Consiliului Raional Soroca