1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 07 iunie 2012

PDFImprimareEmail

01-2D 12/1
Cu privire la Programul de dezvoltare a sistemului educaţional raional „Educaţie de calitate în mediul rural”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
01-2D 12/2
Cu privire la programul raional de dezvoltare a reţelei de drumuri raionale
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexandru Soroceanu, şef al Secţiei Construcţie Gospodărie Comunală Drumuri
01-2D 12/3
Cu privire la tarifele pentru serviciile de organizare a odihnei copiilor la Instituţia Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor „La Dumbravă”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Gheorghe Grosu, director al IP Tabăra de odihnă a copiilor „La Dumbravă”
01-2D 12/4
Cu privire la programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Tudor Mogoreanu, director al Centrului de Sănătate Publică
01-2D 12/5
Cu privire la programul raional de dezvoltare a serviciului de sînge pentru anii 2012-2016
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Valeriu Petrovici, director interimar al IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
01-2D 12/6
Cu privire la darea de seamă privind activitatea Direcţiei Generale Învăţămînt
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
01-2D 12/7
Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor cu performanţe deosebite
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
01-2D 12/8
Cu privire la modificarea Statutului ÎM „Sor Rendamax”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Eugen Vescu, director al ÎM „Sor-Rendamax”
01-2D 12/9
Cu privire la modificarea Statutului ÎM „Hoterm-Servicii”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Muntean, director al ÎM „Hoterm -Service”
01-2D 12/10
Cu privire la rapoartele financiare ale întreprinderilor municipale: „Hoterm -Service”, „Sor-Rendamax”, „Sor-Alim-servicii”, „Ziarul Realitatea”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportori: Iurie Muntean, director al ÎM „Hoterm -Service”
Eugen Vescu, director al ÎM „Sor-Rendamax”
Elena Gucec, director al ÎM „Sor-Alim-servicii””
Ion Talmaci, director al ÎM „Ziarul Realitatea”
01-2D 12/11
Cu privire la primirea în proprietate a publică domeniul public al raionului a terenurilor aferente Liceului Teoretic Cosăuţi
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru
01-2D 12/12
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Direcţiei Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/13
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Direcţiei Învătămînt
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/14
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Secţiei Cultură şi Turism
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/15
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile IMSP „Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/16
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele vîrstnice „Acasă”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/17
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului multifuncţional de servicii sociale „O şansă”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/18
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului Militar Teritorial Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/19
Cu privire la modificarea deciziei nr. 13/7 din 04.12.2008 „ Cu privire la transmiterea patrimoniului serviciului sanitar-veterinar de stat Soroca”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Arcadie Revevenco, şef al Direcţiei Sanitar Veterinar
01-2D 12/20
Cu privire la anunţarea licitaţiei despre vînzarea - cumpărarea unor bunuri imobile
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/21
Cu privire la desfăşurarea negocierilor directe privind darea în locaţiune a unor bunuri imobile
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/22
Cu privire la comercializarea a unor bunuri mobile, aflate în comodat la IMSP „CMF Soroca”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Liudmila Ceban, director IMSP „CMF Soroca”
01-2D 12/23
Cu privirea la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe, aflate în gestiunea Secţiei Economie
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
01-2D 12/24
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în comodat la IMSP „CMF Soroca”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Liudmila Ceban, director IMSP „CMF Soroca”
01-2D 12/25
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în comodat la IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Valeriu Petrovici, director IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
01-2D 12/26
Cu privirea la casarea a unor bunuri din proprietatea publică raională, aflate în gestiunea la IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Valeriu Petrovici, director IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
01-2D 12/27
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea ÎM ziarul „Realitatea”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Talmaci, redactor şef al ÎM ziarul „Realitatea”
01-2D 12/28
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Soroca nr. 3/21 din 23.08.2007 „Cu privire la concursul raional" Cea mai bună primărie din raionul Soroca",cu modificările ulterioare"
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică
01-2D 12/29
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
01-2D 12/30
Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
01-2D 12/31
Cu privire la modificarea organigramei şi statelor de personal ale Consiliului Raional Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
01-2D 12/32
Cu privire la abrogarea deciziei nr. 9/6 din 03 iulie 2008 Cu privire la instituirea Zilei funcționarului public din raionul Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
01-2D 12/33
Cu privire la numirea directorului IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
01-2D 12/34
Cu privire la conferirea Titlului „Cetăţean de Onoare a Raionului Soroca”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică
01-2D 12/35
Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri şi Arhitectură
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexandru Soroceanu, şef al Secţiei Construcţie Gospodărie Comunală Drumuri
01-2D 12/36
Cu privire la exercitarea atribuţiilor secretarului consiliului raional
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 07.06.2012
word