1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

PDFImprimareEmail

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinare în şedinţa ordinară din 07 iunie 2012

     Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa ordinară din 07 iunie 2012 conform tabelului anexat.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului.
    Termenul limită de elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului este 15 mai 2012.
        Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate începînd cu 15 mai 2012.
Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 21 mai 2012.

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate
Responsabili de examinarea propunerilor şi recomandări la proiectele deciziilor
Cu privire la Programul de dezvoltare a sistemului educaţional raional „Educaţie de calitate în mediul rural”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
Tel : (230)22223, 23466
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la programul raional de dezvoltare a reţelei de drumuri raionale
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Alexandru Soroceanu, şef al Secţiei Construcţie Gospodărie Comunală Drumuri
Tel : (230)22933, 23035
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la tarifele pentru serviciile de organizare a odihnei copiilor la Instituţia Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor „La Dumbravă”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Gheorghe Grosu, director al IP Tabăra de odihnă a copiilor „La Dumbravă”
Tel :46-111
Cu privire la programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Tudor Mogoreanu, director al Centrului de Sănătate Publică
Tel :2-32-64
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la darea de seamă privind activitatea Direcţiei Generale Învăţămînt
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt
Tel : (230)22223, 23466
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la modificarea Statutului ÎM „Sor Rendamax”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Eugen Vescu, director al ÎM „Sor-Rendamax”
Tel :
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la modificarea Statutului ÎM „Hoterm-Servicii”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Iurie Muntean, director al ÎM „Hoterm -Service”
Tel :2-75-46
Email:
Cu privire la primirea în proprietate a publică domeniul public al raionului a terenurilor aferente Liceului Teoretic Cosăuţi
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru
Tel :2-35-29
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Direcţiei Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Direcţiei Învătămînt
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Secţiei Cultură şi Turism
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile IMSP „Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele vîrstnice „Acasă”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului multifuncţional de servicii sociale „O şansă”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului Militar Teritorial Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la transmiterea în proprietatea Direcţiei Sanitar Veterinar a unor bunuri mobile.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Arcadie Revevenco, şef al Direcţiei Sanitar Veterinar
Tel :2-31-57
Cu privire la anunţarea licitaţiei despre vînzarea - cumpărarea unor bunuri imobile
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la desfăşurarea negocierilor directe privind darea în locaţiune a unor bunuri imobile
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la comercializarea a unor bunuri mobile, aflate în comodat la IMSP „CMF Soroca”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Liudmila Ceban, director IMSP „CMF Soroca”
Tel 2-22-16
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe, aflate în gestiunea Secţiei Economie
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie
Tel : 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în comodat la IMSP „CMF Soroca”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Liudmila Ceban, director IMSP „CMF Soroca”
Tel 22216
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în comodat la IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Valeriu Petrovici, director IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Tel : 2-34-87
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privirea la casarea a unor mijloace fixe, aflate în gestiunea la IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Valeriu Petrovici, director IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Tel : 2-34-87
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea ÎM ziarul „Realitatea”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Ion Talmaci, redactor şef al ÎM ziarul „Realitatea”
Tel :2-21-49
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Soroca nr. 3/21 din 23.08.2007 „Cu privire la concursul raional" Cea mai bună primărie din raionul Soroca",cu modificările ulterioare"
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică
Tel : 2-37-73 2-20-78
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
Tel : 2-32-89
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe
Tel : 2-32-89
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la programul raional de dezvoltare a serviciului de sînge pentru anii 2012-2016 Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca

Valeriu Petrovici, director interimar al IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” Tel :2-34-87 Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor cu performanţe deosebite Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt Tel : (230)22223, 23466 Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la rapoartele financiare ale întreprinderilor municipale: „Hoterm -Service”, „Sor-Rendamax”, „Sor-Alim-servicii”, „Ziarul Realitatea”.                                            Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Elena Focşa, şef al Secţiei Economie Tel : 22848 22313 Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la modificarea organigramei şi statelor de personal ale Consiliului Raional Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
Tel : 2-20-26
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la abrogarea unor decizii ale consiliului raional
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
Tel : 2-20-26
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la acordarea titlului de Cetățean de Onoare a Raionului Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
Tel : 2-20-26
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la numirea directorului IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
Tel : 2-20-26
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Secției Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri și Arhitectură
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane
Tel : 2-20-26
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza