1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Instruirea secretarilor consiliilor locale din raionul Soroca

            La data de 25.04.2012 în sala de ședință a Consiliului raional  s-a desfășurat un seminar de instruire cu  secretarii consiliilor locale.  În cadrul acestui seminar a fost  pusă în discuție procedura de asigurare a transparenței în  procesul decizional,  au fost prezentate recomandările metodice  privind completarea și avizarea statutului de personal, precum și aducerea la cunoștință despre modificările efectuate în legislație referitoare la actele necesare pentru acordarea pensiei.

DSCN1508

         Pentru o conlucrare cît mai eficientă și la ințiativa dnului Ion Spataru, secretarul consiliului raional Soroca,secretarii consiliilor locale au decis să constituie asociația secretarilor consiliilor locale din raionul Soroca. Cu votul  majorității din secretarii prezenți (28 persoane)dna Silvia Sopială,secretara consiliului local Bădiceni a fost aleasă în calitate de președinte al asociației secretarilor  consiliilor locale din raionul Soroca, dna Angela Nitreanu secretara consiliului comunal Volovița -în calitate de vicepreședinte al asociației și dna Eftodi Lucia, secretara consiliului local Șolcani -în calitate de secretară a asociației secretarilor din raionul Soroca.Pe viitor urmează procedurile de perfectare a documentației respective de constituire.

DSCN1506